ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

指す

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -指す-, *指す*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
指す[さす, sasu] TH: ชี้  EN: to point
指す[さす, sasu] TH: กางร่ม  EN: to put up umbrella
指す[さす, sasu] TH: เล่นหมากรุก  EN: to play

Japanese-English: EDICT Dictionary
指す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to point; (2) to nominate; to select someone; to specify some person; (3) to identify; to indicate; to point out; (4) to play (shogi); (5) (See 差す・7) to extend one's arm straight ahead (in dance); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The sign '&' stands for 'and'.&という記号は、andを指す
The word refers to not only adult but also children.その言葉は大人だけでなく子供も指す
The democrat endeavored to accomplish his aim by himself.その民主主義者は、自分の目指すことを達成させようと一人で努力した。
Education shouldn't be aimed at passing a test.教育はテストに合格することを目指すべきでない。
A stable economy is the aim of every government.経済の安定はすべての政府の目指すところだ。
Don't talk about people behind their backs.後指を指すのはやめたまえ。
Compass needles point to the north.磁石の針は北を指す
Before we try to move up to the next level, I think we need to focus on keeping what we have.上のレベルを目指すよりも、今のレベルを保つ事の方が大事だと思います。
It is rude to point at people.人を指すのは失礼です。
Heading north to the land of opportunity.成功の機会のある北部を目指す
It's not polite to point at others.他人を指すのは失礼な事です。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指す[さす, sasu] to point, to indicate, to nominate, to measure [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
指す[さす, sasu] zeigen (auf) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top