ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -挂-, *挂*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[挂, guà, ㄍㄨㄚˋ] to suspend, to put up, to hang; suspense
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  圭 [guī, ㄍㄨㄟ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1232

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guà, ㄍㄨㄚˋ, / ] to hang; to put up; to suspend, #1,290 [Add to Longdo]
[xuán guà, ㄒㄩㄢˊ ㄍㄨㄚˋ, / ] to suspend; to hang; suspension (cable car), #9,165 [Add to Longdo]
[qiān guà, ㄑㄧㄢ ㄍㄨㄚˋ, / ] to worry, #9,212 [Add to Longdo]
[guà shuài, ㄍㄨㄚˋ ㄕㄨㄞˋ, / ] to take command; to assume leadership (of large army); dominate, #18,683 [Add to Longdo]
[guà hào, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄠˋ, / ] to register (a letter etc), #21,431 [Add to Longdo]
[guà duàn, ㄍㄨㄚˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] to hang up (a phone), #21,444 [Add to Longdo]
[guà niàn, ㄍㄨㄚˋ ㄋㄧㄢˋ, / ] concerned, #23,266 [Add to Longdo]
[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay, #25,222 [Add to Longdo]
[guà lì, ㄍㄨㄚˋ ㄌㄧˋ, / ] wall calendar, #28,593 [Add to Longdo]
一丝不[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit, #35,814 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けいかん;かいかん, keikan ; kaikan] (n,vs) (obsc) resigning from a government post [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top