ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -披-, *披*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[披, pī, ㄆㄧ] to wear; to split, to crack
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  皮 [, ㄆㄧˊ]
Etymology: [ideographic] To put on 扌 fur 皮; 皮 also provides the pronunciation, Rank: 2032

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pī, ㄆㄧ, ] scatter; separate; to open; to unroll; to spread out, #7,429 [Add to Longdo]
[pī lù, ㄆㄧ ㄌㄨˋ, ] to reveal; to publish; to make public; to announce, #2,927 [Add to Longdo]
[pī jiān, ㄆㄧ ㄐㄧㄢ, ] a kind of scarf that covers the neck and shoulder; cape, #20,493 [Add to Longdo]
[pī fēng, ㄆㄧ ㄈㄥ, / ] cloak; cape, #31,831 [Add to Longdo]
[pī guà, ㄆㄧ ㄍㄨㄚˋ, / ] to put on a suit of armor; to put on dress; to wear, #54,996 [Add to Longdo]
肝沥胆[pī gān lì dǎn, ㄆㄧ ㄍㄢ ㄌㄧˋ ㄉㄢˇ, / ] lit. to open one's liver and drip gall (成语 saw); whole-hearted loyalty, #136,317 [Add to Longdo]
[pī suǒ, ㄆㄧ ㄙㄨㄛˇ, ] Peso (currency in Lat. Amer.); also written 比索 bi3 suo3 [Add to Longdo]
头四乐团[Pī tóu sì yuè tuán, ㄆㄧ ㄊㄡˊ ㄙˋ ㄩㄝˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] The Beatles [Add to Longdo]
[chāng pī, ㄔㄤ ㄆㄧ, ] wild; unrestrained [Add to Longdo]
羽毛[shēn pī yǔ máo, ㄕㄣ ㄆㄧ ㄩˇ ㄇㄠˊ, ] feathered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひけん, hiken] (n,vs) reading; perusing [Add to Longdo]
[ひこう, hikou] (n,vs) introduction of poems at a poetry party [Add to Longdo]
歴(P);[ひれき, hireki] (n,vs) express one's opinion; making known; revealing; stating; (P) [Add to Longdo]
[ひろう, hirou] (n,vs) announcement; show; display; introduction; (P) [Add to Longdo]
露宴[ひろうえん, hirouen] (n) reception (wedding); (P) [Add to Longdo]
露目(ateji);広め;弘め;広目(ateji)[ひろめ, hirome] (n,vs) (See お露目) making something widely known; introduction; debut; announcement; unveiling [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You ought to have come to my wedding reception earlier.あなたは私の結婚露宴にもっと早く来るべきだったのに。
There was a big reception after the wedding.結婚式の後で盛大な露宴が催された。
He made a speech at the wedding feast.彼は結婚露宴でスピーチをした。
He boasted about his skills.彼は自分の腕前を露した。
She made a wonderful speech at her friend's wedding reception.彼女は友人の結婚露宴ですばらしい挨拶を述べた。
Ta-dah! Well then, Haruta, it's OK to look now! It's everybody's yukata debut.ジャーン。それじゃ春田くん、もう見てもいいわよ。みんなの浴衣、お露目ねぇ〜。 [F]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひ, hi] OEFFNEN, EROEFFNEN [Add to Longdo]
[ひれき, hireki] (seine_Meinung) ausdruecken [Add to Longdo]
[ひけん, hiken] -lesen [Add to Longdo]
[ひろう, hirou] Bekanntmachung, Anzeige [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top