ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

报考

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -报考-, *报考*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
报考[bào kǎo, ㄅㄠˋ ㄎㄠˇ, / ] enter oneself for an examination, #6,746 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm applying for officer's candidate school.[CN] 我在报考军官预备学校 Made in America (2007)
Does Shuichi want to sit the exam for the University of Tokyo?[CN] 真一君决定要报考东京的大学吗? Spiral (2000)
- I never applied.[CN] 我没报考 Episode #1.13 (2013)
Why did you apply for our school?[CN] 报考的理由是什么 李孝信 Episode #1.13 (2013)
I overheard that she did take the entrance exams[CN] 她虽然听她妈妈的话 报考了高知大学 Ocean Waves (1993)
Why not go to a nearby college?[CN] {\1cHFF8000}你还是报考本地吧 Aftershock (2010)
You're saying Sam's prospective school knew who his parents were?[CN] 你是说Sam报考的学校 知晓他父母的身份了? Pariah (2010)
You know, Michael? Everyone goes to law school to become a good guy.[CN] 你知道 麦克 所有报考法学院的人 Puncture (2011)
- What?[CN] - 我要报考解剖学 - 你读什么科? The Best of Youth (2003)
Ya Ya, as for your major...[CN] {\1cHFF8000}丫丫 {\1cHFF8000}这报考志愿的事 Aftershock (2010)
Lee Mong-ga, a love child of a court scholar staying day and night at courtesan houses.[CN] 下一位是叫作 李蒙家的文人 艺文馆大提学的庶子身份 无法报考科举 天天在青楼酗酒度日 The Face Reader (2013)
But I've already locked in guaranteed skill training... in the army.[CN] 可是我已经决定报考军校... Say Anything... (1989)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top