ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

承诺

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -承诺-, *承诺*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
承诺[chéng nuò, ㄔㄥˊ ㄋㄨㄛˋ, / ] effort; undertaking; promise to do sth, #1,982 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Promised![CN] 承诺 Born to Race: Fast Track (2014)
Promise?[CN] 承诺 Behind the Waterfall (1995)
I promise to you.[CN] 我愿意在此向您承诺 Episode #1.8 (2004)
And that's what I promised to love, honor, and obey.[CN] 这就是我承诺的爱 荣誉和遵从 Bordertown (1935)
I make the promise with you.[CN] 我愿意在此向您作出承诺 Episode #1.8 (2004)
Too bad your Mob didn't keep their promise.[CN] 你的同伙没有遵守他们的承诺 真是太糟糕了 'G' Men (1935)
All I got was a handshake, a smile and a promise.[CN] 我得到的只是一个握手, 一个微笑和一个承诺 I Wake Up Screaming (1941)
Is that a promise?[CN] 那是一个承诺? Bordertown (1935)
What good is a promise from a cheap shyster?[CN] 一个便宜讼棍的承诺是毫无意义的! Bordertown (1935)
Lord,[CN] 我愿意在此向您承诺 Episode #1.8 (2004)
If I could promise him marriage to a royal ward, it might help my plans.[CN] 如果我承诺让他与皇室结亲 这也许有助于我的计划 The Adventures of Robin Hood (1938)
If you really do exist,[CN] 我愿意在此向您承诺 Episode #1.8 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top