ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -找-, *找*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[找, zhǎo, ㄓㄠˇ] to search for, to look for, to find; change (as in money)
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] To go searching with a spear 戈 in hand 扌, Rank: 466

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǎo, ㄓㄠˇ, ] to try to find; to look for; to call on sb; to find; to seek; to return; to look for; to give change, #212 [Add to Longdo]
[xún zhǎo, ㄒㄩㄣˊ ㄓㄠˇ, / ] to seek; to look for, #1,784 [Add to Longdo]
不到[zhǎo bu dào, ㄓㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, ] can't find, #3,529 [Add to Longdo]
[chá zhǎo, ㄔㄚˊ ㄓㄠˇ, ] search for, #10,805 [Add to Longdo]
[zhǎo xún, ㄓㄠˇ ㄒㄩㄣˊ, / ] to look for; to seek; to find fault, #16,000 [Add to Longdo]
借口[zhǎo jiè kǒu, ㄓㄠˇ ㄐㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] to look for a pretext, #21,409 [Add to Longdo]
[zhǎo sǐ, ㄓㄠˇ ㄙˇ, ] to court death; taking risks, #23,934 [Add to Longdo]
机会[zhǎo jī huì, ㄓㄠˇ ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ, / ] to look for an opportunity, #28,348 [Add to Longdo]
[zhǎo shì, ㄓㄠˇ ㄕˋ, ] to look for employment; to pick a quarrel, #32,669 [Add to Longdo]
对象[zhǎo duì xiàng, ㄓㄠˇ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] to seek a marriage partner; looking for a mate, #36,115 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top