ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

打診

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -打診-, *打診*
Japanese-English: EDICT Dictionary
打診[だしん, dashin] (n,vs) percussion; tapping (medical); sounding someone out; probe; (P) [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] (n) {comp} probe origin authentication [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Try sounding him out and see if he'll come around.彼に打診して、賛成してくれるかどうか確かめてみなさい。
I tried to sound his views.彼の考えを打診しようとした。
I'm going to have dinner with him tomorrow night, so I'll feel him out then.明日の晩、彼と夕食を一緒にすることになっているんで、そのときそれとなく打診してみるよ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
打診[だしん, dashin] probe [Add to Longdo]
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
打診[だしん, dashin] Perkussion, das_Beklopfen, das_Sondieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top