ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

手品

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -手品-, *手品*
Japanese-English: EDICT Dictionary
手品[てじな, tejina] (n) sleight of hand; conjuring trick; magic; juggling; (P) [Add to Longdo]
手品[てじなし, tejinashi] (n) magician; juggler [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm very serious about wanting to be a good magician.いい手品師になろうと本気で思っている。
The hand of the magician was quicker than our eyes; before we could say Jack Robinson, the cards he was holding between his fingers disappeared.その手品師の手は私たちの眼より早かった。あっとゆうまに、彼が指の間にはさんでいたトランプは消えた。
I am an eager student of magic.ぼくは手品を熱心に研究している。 [M]
I like to perform magic tricks for kids, but they sometimes fall flat.わたしは子供たちに手品して見せてやるのが好きなんですが、ときどき失敗してしまうんです。
The magician's tricks surprised us.奇術師の手品に驚いた。
The children were very amused with his tricks.子供達はその手品を面白がった。
We wondered at his display of magic.私たちは彼の手品の実演に感嘆した。
I have a friend whose father is a magician.私には父親が手品師をしている友人がいます。
My cousin is good at doing magic tricks.私のいとこは手品が得意です。
This is at best the extent of my magic.私の手品はせいぜいこんなもんです。
I was aware of the trick in this magic.私はこの手品のトリックに気がついた。
I want to be a magician.私は手品師になりたい。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top