ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -扉-, *扉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[扉, fēi, ㄈㄟ] door panel
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [pictophonetic] door, Rank: 4034

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēi, ㄈㄟ, ] door with only one leaf, #58,592 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とびら, tobira] (n) ประตู เช่น を開ける

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);闔[とびら, tobira] (n) (1) door; gate; opening; (2) title page; (P) [Add to Longdo]
[とびらえ, tobirae] (n) frontispiece [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The three boys opened the doors of the building.3人の少年達はその建物のを開けました。
The long and winding road that leads to your door.きみのにつづく長く曲がりくねった道。 [M]
The door was closed for good.そのは永久に閉ざされた。
The door is open now.そのは今開いている。
The door is opening now.そのは今開きかけている。
We found a secret door into the building.我々はその建物に入る秘密のを発見した。
The words above the door of the theatre were a metre high.劇場のの上方にかかっているその言葉は、高さ1メートルありました。
There was a knock at the front door.玄関でを叩く音がした。
Knocking' on my soul's door.心のを音もなくたたく。
The nether gate was opened.冥界のは開かれた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とびら, tobira] Tuer, Titelblatt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top