ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -扁-, *扁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[扁, biǎn, ㄅㄧㄢˇ] flat; board, sign, tablet
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  ?
Etymology: -, Rank: 1737

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biǎn, ㄅㄧㄢˇ, ] flat; (old form of character 匾, horizontal tablet with inscription), #6,668 [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, ] surname Pian; small boat, #6,668 [Add to Longdo]
[piān, ㄆㄧㄢ, / ] Polygonum aviculare (knot weed), #6,668 [Add to Longdo]
陈水[Chén Shuǐ biǎn, ㄔㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄅㄧㄢˇ, / ] Chen Shui-Bian (1950-), Taiwanese DPP 民進黨|民进党 politician, President of Republic of China 2000-2008, #5,261 [Add to Longdo]
[biǎn píng, ㄅㄧㄢˇ ㄆㄧㄥˊ, ] flat; planar, #27,034 [Add to Longdo]
桃体[biǎn táo tǐ, ㄅㄧㄢˇ ㄊㄠˊ ㄊㄧˇ, / ] tonsil, #31,671 [Add to Longdo]
[biǎn dan, ㄅㄧㄢˇ ㄉㄢ˙, / ] carrying pole; shoulder pole, #32,421 [Add to Longdo]
[biǎn dòu, ㄅㄧㄢˇ ㄉㄡˋ, / ] hyacinth bean; haricot, #38,578 [Add to Longdo]
[yā biǎn, ㄧㄚ ㄅㄧㄢˇ, / ] squash; squeeze, #45,422 [Add to Longdo]
桃体炎[biǎn táo tǐ yán, ㄅㄧㄢˇ ㄊㄠˊ ㄊㄧˇ ㄧㄢˊ, / ] tonsilitis, #56,033 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[へんがく, hengaku] (n) framed picture or motto [Add to Longdo]
[へんきゅう, henkyuu] (n) oblate spheroid [Add to Longdo]
[へんけい, henkei] (n) flat shape [Add to Longdo]
形動物[へんけいどうぶつ, henkeidoubutsu] (n) flatworm; platyhelminth [Add to Longdo]
[へんしゅう, henshuu] (n) skiff; little boat [Add to Longdo]
青石[へんせいせき, henseiseki] (n) lapis lazuli [Add to Longdo]
爪;平爪[ひらづめ, hiradume] (n) (See 鉤爪) nail (e.g. fingernail, toenail) [Add to Longdo]
[へんとう, hentou] (n,adj-no) (1) sweet almond (Prunus dulcis); (2) tonsil [Add to Longdo]
桃炎;へんとう炎[へんとうえん, hentouen] (n) tonsillitis [Add to Longdo]
桃周囲膿瘍[へんとうしゅういのうよう, hentoushuuinouyou] (n) peritonsillar abscess; quinsy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm afraid my tonsils are swollen.桃腺がはれている気がするのですが。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top