ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

戻す

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -戻す-, *戻す*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
戻す[もどす, modosu] TH: เอากลับคืนที่เดิม  EN: to put back
戻す[もどす, modosu] TH: พากลับมา  EN: to return
戻す[もどす, modosu] TH: ทำให้กลับสู่สภาพเดิม  EN: to restore

Japanese-English: EDICT Dictionary
戻す[もどす, modosu] (v5s,vt) to restore; to put back; to return; to give back; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You have to work harder to make up for lost time.あなたは遅れを取り戻すために、もっと一生懸命に働かなければならない。
You cannot take back what you have once lost.いったん失ったものは取り戻すことはできない。
We'll find more engineers to recover the schedule.スケジュールの遅れを取り戻すため、さらにエンジニアを手配します。
It cost him five pounds to buy it back.それを買い戻すのに5ポンドかかった。
I will make up for the lost time by working as hard as I can.できるだけ勉強して、浪費した時間を取り戻すつもりです。
Once gone, you will never get it back.一度失えば、決して取り戻すことはできないだろう。
When the vacation is over, I will catch up with a lot of work.休暇が終わったら、私はたくさんの仕事のおくれをとり戻すつもりだ。
You should restore the money he lost to him.君は彼に彼がなくしたお金を戻すべきだ。 [M]
It took me a whole year to recover my health.健康を取り戻すのに丸一年かかった。
I've had my ups and downs, but I've always managed to pull myself together.私にも浮き沈みがありましたが、常にどうにか落ち着きを取り戻すようにしてきました。
Since I was sick for a week, I am making every possible effort to catch up.私は1週間病だったので、仕事の遅れを取り戻すのにあらゆる努力を払っている。
Since I was sick for a week, I'm making every possible effort to catch up.私は1週間病気だったので、仕事の遅れを取り戻すのにあらゆる努力を払っている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
戻す[もどす, modosu] to return (vt), to give back [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
戻す[もどす, modosu] zurueckgeben, zuruecksenden;, sich_uebergeben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top