ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -戈-, *戈*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[戈, gē, ㄍㄜ] spear, lance, halberd
Radical: , Decomposition:
Etymology: [pictographic] A spear pointing to the bottom-right, Rank: 1695
[我, wǒ, ㄨㄛˇ] I, me, my; our, us
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] A hand 扌 holding a weapon 戈, Rank: 9
[成, chéng, ㄔㄥˊ] to accomplish; to become; to complete, to finish; to succeed
Radical: , Decomposition:   丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: -, Rank: 59
[战, zhàn, ㄓㄢˋ] war, fighting, battle
Radical: , Decomposition:   占 [zhàn, ㄓㄢˋ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [pictophonetic] spear, Rank: 145
[或, huò, ㄏㄨㄛˋ] or, either, else; maybe, perhaps, possibly
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]    口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  一 [, ]
Etymology: [ideographic] To defend yourself 口 with a spear 戈; "or else", Rank: 160
[载, zài, ㄗㄞˋ] load; to carry, to convey, to transport
Radical: , Decomposition:   哉 [zāi, ㄗㄞ]  车 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 977
[戏, xì, ㄒㄧˋ] play, show, theater
Radical: , Decomposition:   又 [yòu, ㄧㄡˋ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] A hand 又 doing tricks with a spear 戈, Rank: 1033
[戴, dài, ㄉㄞˋ] to support; to respect; to put on, to wear; surname
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  異 [, ㄧˋ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: -, Rank: 1228
[截, jié, ㄐㄧㄝˊ] to cut off, to obstruct, to stop; segment; intersection
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  隹 [zhuī, ㄓㄨㄟ]  戈 [, ㄍㄜ]
Etymology: [ideographic] A bird 隹 cut off from its nest 十 by a weapon 戈, Rank: 1552
[戒, jiè, ㄐㄧㄝˋ] to warn, to admonish; to swear off, to avoid
Radical: , Decomposition:   戈 [, ㄍㄜ]  廾 [gǒng, ㄍㄨㄥˇ]
Etymology: [ideographic] Two hands 廾 brandishing a spear 戈, Rank: 1566

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gē, ㄍㄜ, ] spear; surname Ge, #9,704 [Add to Longdo]
[Gē bì, ㄍㄜ ㄅㄧˋ, ] Gobi (desert), #23,615 [Add to Longdo]
尔巴乔夫[Gē ěr bā qiáo fū, ㄍㄜ ㄦˇ ㄅㄚ ㄑㄧㄠˊ ㄈㄨ, / ] Gorbachev; Mikhail Sergeyevich Gorbachev (1931-), last president of the Soviet Union 1991-1995, #30,785 [Add to Longdo]
[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, / ] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate, #37,482 [Add to Longdo]
[dǎo gē, ㄉㄠˇ ㄍㄜ, ] to change sides in a war; turncoat, #39,788 [Add to Longdo]
[tàn gē, ㄊㄢˋ ㄍㄜ, ] tango (dance), #42,764 [Add to Longdo]
壁滩[gē bì tān, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄊㄢ, / ] Gobi desert, #52,026 [Add to Longdo]
萨拉[Sà lā gē sà, ㄙㄚˋ ㄌㄚ ㄍㄜ ㄙㄚˋ, / ] Zaragoza, Spain, #64,916 [Add to Longdo]
兰高地[Gē lán Gāo dì, ㄍㄜ ㄌㄢˊ ㄍㄠ ㄉㄧˋ, / ] Golan Heights, #66,596 [Add to Longdo]
壁沙漠[gē bì shā mò, ㄍㄜ ㄅㄧˋ ㄕㄚ ㄇㄛˋ, ] Gobi desert, #72,417 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[か, ka] (n) ge (ancient Chinese dagger-axe) [Add to Longdo]
を収める[ほこをおさめる, hokowoosameru] (exp,v1) to sheathe one's sword; to lay down arms [Add to Longdo]
構え[ほこがまえ, hokogamae] (n) kanji "spear" radical at right [Add to Longdo]
[ほこづくり, hokodukuri] (n) (See 構え) kanji "spear" radical at right [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top