ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -戀-, *戀*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[戀, liàn, ㄌㄧㄢˋ] love; to yearn for, to long for
Radical: , Decomposition:   䜌 [luán, ㄌㄨㄢˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, / ] to feel attached to; long for; love, #3,218 [Add to Longdo]
恋爱[liàn ài, ㄌㄧㄢˋ ㄞˋ, / ] (romantic) love; in love; to have an affair, #2,721 [Add to Longdo]
失恋[shī liàn, ㄕ ㄌㄧㄢˋ, / ] lost in love, #4,675 [Add to Longdo]
恋人[liàn rén, ㄌㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] lover; sweetheart, #7,491 [Add to Longdo]
初恋[chū liàn, ㄔㄨ ㄌㄧㄢˋ, / ] first love, #9,566 [Add to Longdo]
同性恋[tóng xìng liàn, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] homosexuality; gay person; gay love, #11,231 [Add to Longdo]
迷恋[mí liàn, ㄇㄧˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] to be infatuated with; to indulge in, #12,428 [Add to Longdo]
留恋[liú liàn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] reluctant to leave; to hate to have to go; to recall fondly, #13,763 [Add to Longdo]
眷恋[juàn liàn, ㄐㄩㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] to miss; to long for; to remember with longing; yearning, #20,287 [Add to Longdo]
爱恋[ài liàn, ㄞˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] in love with; to feel deeply attached to, #20,633 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top