ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -憎-, *憎*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[憎, zēng, ㄗㄥ] to abhor, to detest, to hate
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  曾 [céng, ㄘㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 2617

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zēng, ㄗㄥ, ] detest, #17,664 [Add to Longdo]
[zēng hèn, ㄗㄥ ㄏㄣˋ, ] detest; hatred, #22,899 [Add to Longdo]
[zēng wù, ㄗㄥ ㄨˋ, / ] loathe, #39,938 [Add to Longdo]
[ài zēng, ㄞˋ ㄗㄥ, / ] love and hate, #67,186 [Add to Longdo]
[kě zēng, ㄎㄜˇ ㄗㄥ, ] disgusting, #71,866 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
む(P);悪む[にくむ, nikumu] เกลียดชัง

Japanese-English: EDICT Dictionary
い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P) [Add to Longdo]
[にくさ, nikusa] (n) hatefulness; hatred [Add to Longdo]
しみ[にくしみ, nikushimi] (n) hatred; (P) [Add to Longdo]
たらしい[にくたらしい;にくったらしい, nikutarashii ; nikuttarashii] (adj-i) (1) (See らしい) odious; hateful; (2) (speaking ironically) darling [Add to Longdo]
まれっ子[にくまれっこ, nikumarekko] (n) bad boy [Add to Longdo]
まれっ子世に憚る[にくまれっこよにはばかる, nikumarekkoyonihabakaru] (exp) (id) Ill weeds grow apace [Add to Longdo]
まれ口[にくまれぐち, nikumareguchi] (n) abusive language [Add to Longdo]
まれ役[にくまれやく, nikumareyaku] (n) thankless role; ungracious part [Add to Longdo]
み合い[にくみあい, nikumiai] (n) mutual hatred [Add to Longdo]
み合う[にくみあう, nikumiau] (v5u) to (mutually) hate; to hate each other [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
All three hated one another.3人はお互いにみ合っていた。
There was hatred between us then.あのころ私達はみ合っていた。
There was hatred between us then.あの頃私はみあっていた。
So there's no love lost between them then?お互いにみ合っているというわけか。
The greatest hate springs from the greatest love.. [Proverb]かわいさ余ってさ百倍。 [Proverb]
That's why I have such an extreme hatred for him.そういうわけで、私は彼を死ぬほどんでいる。
Such a crime cannot be despised enough.そのような犯罪はんでも余りある。
The brothers hate each other.その兄弟はみあっている。
From that moment on he felt undying hatred for his oppressors.その時以来、彼は自分を虐待するものに対して尽きる事のないしみを感じるようになった。
It is not because I hate him, but because I love him.それは私が彼をんでいるからではなくて、彼を愛しているからです。
What makes him hated?どうして彼はまれるのか。
Bad treatment fanned his dislike to hate.ひどい仕打ちに彼の嫌悪感はしみに変った。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[にくい, nikui] verhasst, gehaessig, widerwaertig [Add to Longdo]
しみ[にくしみ, nikushimi] -Hass, Abscheu [Add to Longdo]
まれっ子[にくまれっこ, nikumarekko] frecher_Junge, ungezogener_Junge [Add to Longdo]
まれ口[にくまれぐち, nikumareguchi] freche_Bemerkung, boshafte_Bemerkung [Add to Longdo]
[にくむ, nikumu] -hassen [Add to Longdo]
[ぞうお, zouo] -Hass, Abscheu [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top