ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -慶-, *慶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[慶, qìng, ㄑㄧㄥˋ] to congratulate, to celebrate
Radical: , Decomposition:     鹿 [, ㄌㄨˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]  夂 [zhǐ, ㄓˇ]
Etymology: [ideographic] To go to 夂 a celebration 心 in a house 广

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, / ] celebrate, #4,403 [Add to Longdo]
重庆[Chóng qìng, ㄔㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˋ, / ] Chongqing city, formerly in Sichuan province, a municipality since 1997, abbr. 渝, #1,939 [Add to Longdo]
庆祝[qìng zhù, ㄑㄧㄥˋ ㄓㄨˋ, / ] celebrate, #3,607 [Add to Longdo]
重庆市[Chóng qìng shì, ㄔㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˋ ㄕˋ, / ] Chongqing city, formerly in Sichuan province, a municipality since 1997, abbr. 渝, #8,021 [Add to Longdo]
国庆[guó qìng, ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄥˋ, / ] national celebration, #8,807 [Add to Longdo]
庆幸[qìng xìng, ㄑㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] celebrate success, #9,101 [Add to Longdo]
庆典[qìng diǎn, ㄑㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] a celebration, #9,772 [Add to Longdo]
大庆[Dà qìng, ㄉㄚˋ ㄑㄧㄥˋ, / ] Daqing city in Heilongjiang, #11,084 [Add to Longdo]
欢庆[huān qìng, ㄏㄨㄢ ㄑㄧㄥˋ, / ] to celebrate, #15,752 [Add to Longdo]
贾庆林[jiǎ qìng lín, ㄐㄧㄚˇ ㄑㄧㄥˋ ㄌㄧㄣˊ, / ] Jia Qinglin (member of PRC Poliburo), #16,811 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
雲;景雲;卿雲[けいうん;きょううん(慶雲), keiun ; kyouun ( yoshi kumo )] (n) (1) (けいうん only) auspicious cloud; (2) (雲 only) Keiun era (704.5.10-708.1.11); Kyouun era [Add to Longdo]
[けいおう, keiou] (n) Keiou era (1865.4.7-1868.9.8) [Add to Longdo]
[けいが, keiga] (n,vs) congratulation [Add to Longdo]
[けいじ, keiji] (n) auspicious event; (P) [Add to Longdo]
[けいしゅく, keishuku] (n,vs) (1) congratulation; (2) celebration; (P) [Add to Longdo]
[けいしゅん, keishun] (exp) Happy New Year [Add to Longdo]
[けいちょう, keichou] (n) sign of happiness; good omen [Add to Longdo]
[けいちょう, keichou] (n) congratulations and condolences; (P) [Add to Longdo]
[けいちょう, keichou] (n) Keichou era (1596.10.27-1615.7.13) [Add to Longdo]
[けいふく, keifuku] (n) happy event; happiness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I see that you're going along with a Keio student.あなたは応の学生といつもデートしているのね。
Every dog is a lion at home.うちの前のやせ犬・陰弁
There is going to be a game between Waseda and Keio today.今日早稲田対応の試合がある。
Waseda tied Keio in yesterday's game.昨日の試合で早稲田は応と引き分けた。
Every cock crows on his own dunghill.内弁は誰でもできる。
He did it with us all with pleasure.彼は我々と一緒にんでそれをした。
As soon as he graduated from Keio University, he took over his family's business.彼は応大学を卒業するとすぐに家業を継いだ。
He is a lion at home and a mouse outside.彼は内弁だ。
Our school beat Keio at baseball.僕たちの学校は野球で応を負かした。 [M]
Meiji was beaten by Keio by a score of three to five.明治は5対3のスコアで応に敗れた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けい, kei] SICH FREUEN, GRATULIEREN [Add to Longdo]
[けいじ, keiji] freudiges_Ereignis, Grund_zum_Feiern [Add to Longdo]
[けいちょう, keichou] Glueckwunsch_und_Beileid [Add to Longdo]
[けいおう, keiou] (Aera, 1865-68) [Add to Longdo]
[けいしゅく, keishuku] Gratulation, -Feier [Add to Longdo]
[けいが, keiga] Glueckwunsch, Gratulation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top