ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

慣性

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -慣性-, *慣性*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惯性[guàn xìng, ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] inertia, #13,173 [Add to Longdo]
习惯性[xí guàn xìng, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] customary, #15,147 [Add to Longdo]
惯性系[guàn xìng xì, ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄧˋ, / ] inertial system; inertial frame (mechanics) [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
慣性[かんせい, kansei] TH: วัตถุที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด ๆ หากไม่มีอะไรมากระทบถูก  EN: inertia

Japanese-English: EDICT Dictionary
慣性[かんせい, kansei] (n) inertia [Add to Longdo]
慣性の法則[かんせいのほうそく, kanseinohousoku] (n) law of inertia [Add to Longdo]
慣性モーメント[かんせいモーメント, kansei mo-mento] (n) moment of inertia [Add to Longdo]
慣性[かんせいけい, kanseikei] (n) inertial system [Add to Longdo]
慣性航法[かんせいこうほう, kanseikouhou] (n) inertial navigation system [Add to Longdo]
慣性誘導[かんせいゆうどう, kanseiyuudou] (n,adj-no) inertial guidance [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Other cases responded, Sammy didn't respond at all.[CN] 誰也能夠靠慣性去學到 山米完全不能夠,於是證實 Memento (2000)
You smoke weed, and then, guess what, meth... equals death.[JP] - 習慣性薬物に繋がる Barely Lethal (2015)
Carry McWilliams went on his morning walk.[CN] 麥克威廉 姆斯開始了他每天習慣性的清晨散步。 Bowling for Columbine (2002)
Switch to inertial navigation.[JP] 慣性航法に切り替えます。 Kong: Skull Island (2017)
She is prone to miscarriage[CN] 古女士患有遺傳的慣性流產病 Jin su xin zhong qing (1986)
Yeah. So we're cruising?[JP] ええ で、慣性航行か? Episode #1.1 (2003)
Conditioning didn't work for Sammy, so he became helpless.[CN] 慣性法則對山米起不了作用 Memento (2000)
Unable to resist the slide into depravity, you began to dress up like a nun.[CN] 你無法抗拒滑向墮落 開始習慣性地打扮成一個修女 The Archbishop (1983)
A complaisant hotel in Verdillon thus became our usual rendezvous.[CN] 維爾迪倫的一個旅館 成了我們約會的習慣性場所 Madame Bovary (1969)
She's a highly intelligent woman of rare perception.[JP] 知的で個性的な慣性をお持ちだ The Abominable Bride (2016)
So I had the doctors test Sammy's response to conditioning.[CN] 我請醫生檢驗山米對慣性的反應 Memento (2000)
It is a gateway drug.[JP] 慣性薬物の使用に繋がる Barely Lethal (2015)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top