ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

慈悲

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -慈悲-, *慈悲*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慈悲[cí bēi, ㄘˊ ㄅㄟ, ] mercy, #16,378 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
慈悲[じひ, jihi] (n) compassion; benevolence; charity; mercy; (P) [Add to Longdo]
慈悲[じひさつ, jihisatsu] (n) (See 安楽死) mercy killing (euthanasia performed to end someone's suffering, but without consent) [Add to Longdo]
慈悲[じひしん, jihishin] (n) benevolence [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Have mercy on me and spare my life, please!慈悲ですから命ばかりはお助けを!
Portia tempered justice with mercy.ポーシャは正義を慈悲で和らげた。
Appeal to the judge for mercy.裁判官に慈悲を求めて訴える。
Charity begins at home. [Proverb]慈悲は家庭に始まる。 [Proverb]
The criminal begged the judge for mercy.犯人は裁判官に慈悲を請うた。
He appealed to the judge for mercy.彼は裁判官に慈悲を求めた。
She begged for mercy.彼女は慈悲を願った。
She begged for mercy.彼女は慈悲を懇願した。
She is merciful.彼女は慈悲深い。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
慈悲[じひ, jihi] Barmherzigkeit, Mitleid [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top