ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -愉-, *愉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[愉, yú, ㄩˊ] pleasant, delightful; to please
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  俞 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1982

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yú, ㄩˊ, ] pleased, #40,324 [Add to Longdo]
[yú kuài, ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, ] cheerful; cheerily; delightful; pleasant; pleasantly; pleasing; happy; delighted, #4,442 [Add to Longdo]
[yú yuè, ㄩˊ ㄩㄝˋ, / ] joyful; cheerful; delighted, #10,268 [Add to Longdo]
[bù yú kuài, ㄅㄨˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, ] disagreeable; unpleasant [Add to Longdo]
周末[zhōu mò yú kuài, ㄓㄡ ㄇㄛˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] Have a nice weekend! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆえつ, yuetsu] (n,vs) joy [Add to Longdo]
[ゆかい, yukai] (adj-na,n) pleasant; happy; (P) [Add to Longdo]
快犯[ゆかいはん, yukaihan] (n) criminal who takes delight in people's reaction to his crimes [Add to Longdo]
[ゆらく, yuraku] (n) pleasure [Add to Longdo]
[ゆしょく, yushoku] (n) cheerful expression; pleased look [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I find just the memory of his overly polite patronizing manner really offensive.あいつの慇懃無礼なものの言い方、思い出すだけで不快になるよ。
Did you enjoy yourself yesterday.あなたは昨日快に過ごしました。
He is delightful.あの人は快な人だ。
I always have an uncomfortable feeling.いつも不快な気分です。
There is no more disagreeable thing than this.これ以上に不快なことはない。
The word has unpleasant associations.その言葉には不快な連想がある。
What a cheerful story!なんて快な話でしょう!
Did you enjoy yourself at the party?パーティーで快に過ごしましたか。
Mayuko is good company.マユコはつきあって快な子だ。
I can't stand that nasty attitude of his any longer.もうこれ以上彼のあのような不快な態度に我慢できない。
Nothing is so pleasant as traveling by air.空の旅ほど快なものはない。
He is a merry fellow.君は快なやつだ。 [M]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆ, yu] FREUDE, VERGNUEGEN [Add to Longdo]
[ゆかい, yukai] Vergnuegen, -Freude [Add to Longdo]
[ゆらく, yuraku] -Freude [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top