ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -惑-, *惑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[惑, huò, ㄏㄨㄛˋ] to confuse, to mislead; to doubt
Radical: , Decomposition:   或 [huò, ㄏㄨㄛˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] An uncertain 或 heart 心; 或 also provides the pronunciation, Rank: 1600

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] confuse, #17,508 [Add to Longdo]
[yòu huò, ㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˋ, / ] to entice; to lure; to induce; to attract, #4,099 [Add to Longdo]
[yí huò, ㄧˊ ㄏㄨㄛˋ, ] (a sense of) uncertainty; to feel unsure about sth; unconvincing; to puzzle over, #7,376 [Add to Longdo]
[kùn huò, ㄎㄨㄣˋ ㄏㄨㄛˋ, ] bewilder; perplexity; confused, #8,303 [Add to Longdo]
[mí huo, ㄇㄧˊ ㄏㄨㄛ˙, ] to puzzle; to confuse; to baffle, #12,052 [Add to Longdo]
[jiě huò, ㄐㄧㄝˇ ㄏㄨㄛˋ, ] to dispel doubts; to clear up confusion, #34,152 [Add to Longdo]
[gǔ huò, ㄍㄨˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] to poison; to bewitch; to put a spell on sb; to harm by witchcraft, #36,241 [Add to Longdo]
不解[dà huò bù jiě, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, ] do not understand a certain thing, #50,277 [Add to Longdo]
[huáng huò, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, ] anxious and perplexed; uneasy and confused; suspicious and fearful, #52,392 [Add to Longdo]
不解[mí huò bù jiě, ㄇㄧˊ ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, ] to feel puzzled, #57,408 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[わくせい, wakusei] (n) ดาวเคราะห์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まどい, madoi] (n) delusion; illusion; infatuation; bewilderment; perplexity [Add to Longdo]
い箸[まどいばし, madoibashi] (n) (See 迷い箸) hovering one's chopsticks back and forth over side dishes, when trying to choose which one to take (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
[まどう, madou] (v5u,vi) to be puzzled; to be perplexed; to have doubts; to feel lost; to be at sea [Add to Longdo]
わす[まどわす, madowasu] (v5s,vt) (1) to bewilder; to perplex; to puzzle; to delude; to mislead; to deceive; (2) to tempt; to seduce; (P) [Add to Longdo]
わせる[まどわせる, madowaseru] (v1) to lead astray [Add to Longdo]
[わくせい, wakusei] (n) planet; (P) [Add to Longdo]
星科学[わくせいかがく, wakuseikagaku] (n) planetary science [Add to Longdo]
星系[わくせいけい, wakuseikei] (n) (See 恒星系) planetary system; star system [Add to Longdo]
星状星雲[わくせいじょうせいうん, wakuseijouseiun] (n) planetary nebula [Add to Longdo]
星探査[わくせいたんさ, wakuseitansa] (n) planetary exploration [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What should we do with this white elephant your aunt gave us? It's way too ugly to go on the wall.あなたの叔母さんのくれた有難迷なあのプレゼントだけど、どうしたものかしらね。みっともなくてとても壁にはかけられないし。 [F]
Who was that troublesome man?あの迷な人は、誰だったのですか。
I was wondering if you could give me a lift, if it isn't too much trouble?あまりご迷でなければ乗せていただけませんか。
I hope this will not inconvenience you too much.あまり迷がかからないことを祈ります。
In a sense, I can understand his confusion.ある程度は彼の困も理解できる。
He is always writing about journey to other planets.いつもほかの星への宇宙旅行について書いている。
The debate has been interesting, confusing, and sometimes horrifying.ここでの討論はおもしろいものでしたし、困させるもの、ときにはぞっとする内容のものもありました。
I'm sorry to have troubled you owing to our mistake.こちらの手違いからご迷をおかけしてすみませんでした。
I sincerely regret having caused you such an inconvenience.このような迷をおかけしたことをお詫びします。
Please accept our apologies for the trouble this matter has caused you.この件でご迷をおかけしたことをお詫びします。
Events of that type generally arouse suspicion.この種の事件はよく疑を生む。
This chapter will focus on the riddles of the planets.この章ではその星の謎に焦点をあてます。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まどう, madou] vom_rechten_Weg_abkommen, -irren, verlegen_sein [Add to Longdo]
[わくせい, wakusei] Planet [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top