ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -悶-, *悶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[悶, mèn, ㄇㄣˋ] gloomy, depressed, melancholy
Radical: , Decomposition:   門 [mén, ㄇㄣˊ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mēn, ㄇㄣ, / ] stuffy; shut indoors; to smother; to cover tightly, #5,084 [Add to Longdo]
[mèn, ㄇㄣˋ, / ] melancholy; depressing, #5,084 [Add to Longdo]
郁闷[yù mèn, ㄩˋ ㄇㄣˋ, / ] gloomy; depressed, #4,405 [Add to Longdo]
纳闷[nà mèn, ㄋㄚˋ ㄇㄣˋ, / ] puzzled; bewildered, #13,453 [Add to Longdo]
沉闷[chén mèn, ㄔㄣˊ ㄇㄣˋ, / ] oppressive (of weather); heavy; depressed; not happy, #14,814 [Add to Longdo]
闷热[mēn rè, ㄇㄣ ㄖㄜˋ, / ] sultry; sultriness; hot and stuffy; stifling hot, #20,782 [Add to Longdo]
烦闷[fán mēn, ㄈㄢˊ ㄇㄣ, / ] anguish, #36,465 [Add to Longdo]
闷闷不乐[mèn mèn bù lè, ㄇㄣˋ ㄇㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ, / ] depressed; sulky; moody; unhappy, #38,020 [Add to Longdo]
解闷[jiě mèn, ㄐㄧㄝˇ ㄇㄣˋ, / ] to relieve boredom or melancholy; a diversion, #42,653 [Add to Longdo]
憋闷[biē mēn, ㄅㄧㄝ ㄇㄣ, / ] feel oppressed; be depressed; be dejected, #56,561 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[もんもん, monmon] (adj-na,n) worrying endlessly; anguishedly [Add to Longdo]
[もだえ, modae] (n) agony; anguish [Add to Longdo]
える[もだえる, modaeru] (v1,vi) to be in agony; to worry [Add to Longdo]
[もんし, monshi] (n,vs) die in agony [Add to Longdo]
[もんぜつ, monzetsu] (n,vs) fainting in agony [Add to Longdo]
[もんちゃく, monchaku] (n,vs) trouble; quarrel; dispute [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He got fired for making waves too often.彼はしょっちゅう着を起こしたため、首になった。
He was in agony.彼は苦しみえていた。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top