ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

悪態

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -悪態-, *悪態*
Japanese-English: EDICT Dictionary
悪態[あくたい, akutai] (n) abusive language [Add to Longdo]
悪態をつく[あくたいをつく, akutaiwotsuku] (exp,v5k) to call a person names; to curse [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
John called me names.ジョンは私に悪態をついた。
Mary called him every name she could think of.マリーはすべての悪態をいった。
Mary called him every name she could think of.マリーは彼に考えうる限りの悪態をついた。
Don't swear in public.公然と悪態をつかないでよ。
I tried to give him some advice, but he just abused me violently.助言をしてやろうとしたのに彼は私に向かって猛烈に悪態をつくだけだった。
He flung a stream of abuse at me.彼は私に悪態を浴びせかけた。
She cursed loudly.彼女は大声で悪態をついた。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top