ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

悩ます

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -悩ます-, *悩ます*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
悩ます[なやます, nayamasu] TH: ทำให้กลุ้มใจ  EN: to afflict
悩ます[なやます, nayamasu] TH: ทำให้ทรมาน  EN: to torment
悩ます[なやます, nayamasu] TH: ทำให้รำคาญ  EN: to harass

Japanese-English: EDICT Dictionary
悩ます[なやます, nayamasu] (v5s,vt) to afflict; to torment; to harass; to molest; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It may not appeal to some, but I prefer to remain a salaried man; I don't have to worry so much about making both ends meet.こういうと一部の人たちには、ピンとこないかもしれないが、私はサラリーマンのままでいるほうがいい。収支を償わせることで、頭を悩ます必要がないからだ。
You don't have to worry about a thing like that.そんなことで頭を悩ます必要はない。
A child who has first learned to talk will badger his parents with "whys" and "whats".初めて上手に口が利けるようになった子供は「なぜ」とか「なに」とかを連発して両親を悩ますものだ。
Another tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".外国人を悩ますもう一つの、多くの日本人のもつ傾向は、「すべての」「あらゆる」というような言葉を使ったり、仄めかしたりして、あまりにも一般的であり、あまりにも広がりのある表現をする点にある。
Children often bother their parents.子供はしばしば両親を悩ます

Japanese-German: JDDICT Dictionary
悩ます[なやます, nayamasu] quaelen, plagen, belaestigen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top