ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -悦-, *悦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[悦, yuè, ㄩㄝˋ] contented, gratified, pleased
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  兑 [duì, ㄉㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1995

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] pleased, #6,511 [Add to Longdo]
[xǐ yuè, ㄒㄧˇ ㄩㄝˋ, / ] happy; joyous, #6,685 [Add to Longdo]
[yú yuè, ㄩˊ ㄩㄝˋ, / ] joyful; cheerful; delighted, #10,268 [Add to Longdo]
[qǔ yuè, ㄑㄩˇ ㄩㄝˋ, / ] to try to please, #18,876 [Add to Longdo]
[bù yuè, ㄅㄨˋ ㄩㄝˋ, / ] displease; unpleasant, #22,801 [Add to Longdo]
赏心[shǎng xīn yuè mù, ㄕㄤˇ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄇㄨˋ, / ] warms the heart and delights the eye (成语 saw); pleasing; delightful, #22,947 [Add to Longdo]
诚服[xīn yuè chéng fú, ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄔㄥˊ ㄈㄨˊ, / ] cheerful and committed (成语 saw from Mencius 孟子); delighted and sincerely willing, #50,948 [Add to Longdo]
[yí yuè, ㄧˊ ㄩㄝˋ, / ] pleasant; happy, #164,601 [Add to Longdo]
爽心[shuǎng xīn yuè mù, ㄕㄨㄤˇ ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄇㄨˋ, / ] beautiful and heart-warming, #186,540 [Add to Longdo]
[yuè nà, ㄩㄝˋ ㄋㄚˋ, / ] to find acceptable [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よろこび, yorokobi] (n) ความยินดี

Japanese-English: EDICT Dictionary
[えつ, etsu] (n) self-satisfaction; rejoicing [Add to Longdo]
に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp,v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction [Add to Longdo]
ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying [Add to Longdo]
[えつらく, etsuraku] (n,vs) enjoyment; pleasure [Add to Longdo]
[えっさい, essai] (n) (col) (See 雀鷂) musket (male Japanese sparrowhawk) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He was sitting there, delighted with my failure.彼は私の失敗にご満の体でそこに座っていた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[えつ, etsu] SICH_FREUEN [Add to Longdo]
に入る[えつにいる, etsuniiru] sich_freuen_ueber, sich_freuen [Add to Longdo]
[えつらく, etsuraku] Freude, Vergnuegen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top