ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恵み

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恵み-, *恵み*
Japanese-English: EDICT Dictionary
恵み[めぐみ, megumi] (n) blessing; grace; (P) [Add to Longdo]
恵みの雨[めぐみのあめ, meguminoame] (n) welcome rain; merciful rain; blessed rain; rain after a long dry period [Add to Longdo]
恵み深い[めぐみぶかい, megumibukai] (adj-i) gracious; benign [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Full of grace and truth.このかたは恵みとまことに満ちておられた。
For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.というのは、律法はモーセによって、恵みとまことはイエス・キリストによって実現したからである。
From the fullness of his grace we have all received one blessing after another.わたし達は皆、この方の満ち満ちた豊かさの中から、恵みの上に更に恵みを受けたのである。
May God bless you.神の恵みがありますように。
God bless you!神の恵みのあらんことを!
God has blessed me with riches.神は私に富をお恵みくださった。
The ecologist warned us that petroleum was not merely a blessing but also a curse.石油は天の恵みであるだけでなく災いのもとでもある、とその生態学者は私たちに警告した。
Her baby was a great blessing to her.赤ん坊は彼女にとって大きな天の恵みであった。
May the blessing of God be upon them.彼らに神の恵みがありますように。
Poverty is, in a sense, a blessing.貧乏は、ある意味で、天の恵みだ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top