ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恭喜您,摩根先生

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恭喜您,摩根先生-, *恭喜您,摩根先生*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Congratulations, Mr. Morgan.[CN] 恭喜您,摩根先生 Chinese Zodiac (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

恭喜 (gōng xǐ) (nín)摩根 (Mó gēn)先生 (xiān sheng)

 


  

 
恭喜
  • (gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ) congratulations; greetings [CE-DICT]
  • (nín, ㄋㄧㄣˊ) you (formal) [CE-DICT]
摩根
  • (Mó gēn, ㄇㄛˊ ㄍㄣ) Morgan (name) [CE-DICT]
先生
  • (せんせい) (n) (1) teacher; master; doctor; (suf) (2) with names of teachers, etc. as an honorific; (P) [EDICT]
  • (xiān sheng, ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙) sir; mister; teacher; (title of respect) [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top