ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

恋人

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恋人-, *恋人*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恋人[liàn rén, ㄌㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] lover; sweetheart, #7,491 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
恋人[こいびと, koibito] (n) คนรัก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
恋人[こいびと, koibito] (n) แฟน

Japanese-English: EDICT Dictionary
恋人[こいびと, koibito] (n) lover; sweetheart; (P) [Add to Longdo]
恋人気分[こいびときぶん, koibitokibun] (n) the feeling between (new) lovers [Add to Longdo]
恋人同士;恋人同志[こいびとどうし, koibitodoushi] (n) pair of lovers; girlfriend and boyfriend [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The two lovers sat face to face, drinking tea.2人の恋人は差し向かいに座ってお茶を飲んでいた。
The young woman didn't know her boyfriend was loaded.あの女の子は恋人が大金を持っていたことを知らなかった。
This pair of lovers were carrying on an ardent correspondence.この恋人同士は情熱的な文通を続けた。
But, I'm going steady.でも、わたしには恋人がいるの。
Mary was John's heartthrob all through high school.メアリーは高校生の時ずっとジョンの恋人だった。
The author expresses his passion for his love.作者は恋人に対する情熱を表現している。
I call my sweetheart darling.私は恋人を「ダーリン」と呼びます。
I would love to see my old flame again.昔の恋人に再会してみたい。
He confided in me about his love affair.彼は自分の恋人を私に打ち明けて話した。
They kept it secret that they were in love.彼らは自分たちが恋人同士であることを秘密にしておいた。
She waited in for her lover at the station.彼女は駅で恋人を待ったが無駄だった。
She is my girlfriend.彼女は私の恋人だ。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
恋人[こいびと, koibito] Geliebter, Liebhaber, Verliebte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top