ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -恋-, *恋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[恋, liàn, ㄌㄧㄢˋ] love; to yearn for, to long for
Radical: , Decomposition:   亦 [, ㄧˋ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1464

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liàn, ㄌㄧㄢˋ, / ] to feel attached to; long for; love, #3,218 [Add to Longdo]
[liàn ài, ㄌㄧㄢˋ ㄞˋ, / ] (romantic) love; in love; to have an affair, #2,721 [Add to Longdo]
[shī liàn, ㄕ ㄌㄧㄢˋ, / ] lost in love, #4,675 [Add to Longdo]
[liàn rén, ㄌㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] lover; sweetheart, #7,491 [Add to Longdo]
[chū liàn, ㄔㄨ ㄌㄧㄢˋ, / ] first love, #9,566 [Add to Longdo]
同性[tóng xìng liàn, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] homosexuality; gay person; gay love, #11,231 [Add to Longdo]
[mí liàn, ㄇㄧˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] to be infatuated with; to indulge in, #12,428 [Add to Longdo]
[liú liàn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] reluctant to leave; to hate to have to go; to recall fondly, #13,763 [Add to Longdo]
[juàn liàn, ㄐㄩㄢˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] to miss; to long for; to remember with longing; yearning, #20,287 [Add to Longdo]
[ài liàn, ㄞˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] in love with; to feel deeply attached to, #20,633 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こい, koi] (vt) รัก
[こいびと, koibito] (n) คนรัก
[れんあい, ren'ai] (n) 1.ความรัก(ฉันคนรัก) 2.พิศวาส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こいびと, koibito] (n) แฟน

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);戀(oK)[こい, koi] (n) love; tender passion; (P) [Add to Longdo]
々として;として[れんれんとして, renrentoshite] (exp) fondly; longingly [Add to Longdo]
い初める[こいそめる, koisomeru] (v1) to begin to love [Add to Longdo]
い焦がれる;焦がれる;こがれる[こいこがれる, koikogareru] (v1) to yearn for; to be deeply in love with [Add to Longdo]
い忍ぶ[こいしのぶ, koishinobu] (v5b) to live on love [Add to Longdo]
い慕う;慕う[こいしたう, koishitau] (v5u,vt) to miss; to yearn for [Add to Longdo]
い暮らす[こいくらす, koikurasu] (v5s) to live deeply in love [Add to Longdo]
い乱る[こいみだる, koimidaru] (v5r) to be lovesick [Add to Longdo]
い佗びる;い侘びる[こいわびる, koiwabiru] (v1) to be lovesick [Add to Longdo]
い籠る[こいこもる, koikomoru] (v5r) to be deeply in love [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Fall out of love.する。
Mary received an award for her composition called "secret love".「秘めた」という題の作文で、メアリーは賞をもらった。
The two lovers sat face to face, drinking tea.2人の人は差し向かいに座ってお茶を飲んでいた。
I miss you so much.あなたがとてもしい。
You will miss Japanese food in the United States.あなたはアメリカで日本料理がしくなるでしょう。
You were my Yoda and I'll miss your right-on-target advice.あなたは私にとってヨーダのような存在でした、あなたの的を射たアドバイスをしく思うでしょう。
The young woman didn't know her boyfriend was loaded.あの女の子は人が大金を持っていたことを知らなかった。
That man is in love with my sister.あの人は私の姉にしているのです。
No, she has never fallen in love.いいえ、彼女は一度もをしたことがありません。
To make a long story short, he married his first love.かいつまんで話せば、彼は初の人と結婚したのだ。
I'll miss you so much.きっとあなたがしくて仕方なくなるわ。 [F]
This pair of lovers were carrying on an ardent correspondence.この人同士は情熱的な文通を続けた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こい, koi] Liebe [Add to Longdo]
[こう, kou] verliebt_sein [Add to Longdo]
しい[こいしい, koishii] -lieb, geliebt, sich_sehnen [Add to Longdo]
の悩み[こいのなやみ, koinonayami] Liebeskummer [Add to Longdo]
[こいびと, koibito] Geliebter, Liebhaber, Verliebte [Add to Longdo]
[こいごころ, koigokoro] Liebe, erwachende_Liebe [Add to Longdo]
[れんあい, ren'ai] Liebe [Add to Longdo]
[れんぼ, renbo] -Liebe, Zuneigung [Add to Longdo]
[こいぶみ, koibumi] Liebesbrief [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top