ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -总-, *总*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[总, zǒng, ㄗㄨㄥˇ] to gather, to collect; overall, altogether
Radical: , Decomposition:   丷 [ha, ㄏㄚ˙]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  心 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Many mouths 口 speaking with one mind 心, Rank: 228

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǒng, ㄗㄨㄥˇ, / ] always; to assemble; gather; total; overall; head; chief; general; in every case, #309 [Add to Longdo]
[zǒng shì, ㄗㄨㄥˇ ㄕˋ, / ] always, #876 [Add to Longdo]
[zǒng tǒng, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] president (of a country), #1,391 [Add to Longdo]
[zǒng jié, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] to sum up; to conclude; summary; resume, #1,980 [Add to Longdo]
[zǒng tǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄧˇ, / ] completely; totally; total; entire; overall, #2,140 [Add to Longdo]
[zǒng lǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧˇ, / ] premier; prime minister, #2,217 [Add to Longdo]
经理[zǒng jīng lǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, / ] general manager, #2,504 [Add to Longdo]
[zǒng é, ㄗㄨㄥˇ ㄜˊ, / ] total (amount or value), #3,114 [Add to Longdo]
[zǒng jú, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄩˊ, / ] head office; general office; central office, #3,469 [Add to Longdo]
[zǒng liàng, ㄗㄨㄥˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] total; overall amount, #3,491 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top