ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -忧-, *忧*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[忧, yōu, ㄧㄡ] sad, grieving; melancholy, grief
Radical: , Decomposition:   忄 [xīn, ㄒㄧㄣ]  尤 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] heart, Rank: 1461

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yōu, ㄧㄡ, / ] worried, #7,693 [Add to Longdo]
[dān yōu, ㄉㄢ ㄧㄡ, / ] to worry; to be concerned, #5,005 [Add to Longdo]
[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ, / ] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief, #8,374 [Add to Longdo]
[yōu lǜ, ㄧㄡ ㄌㄩˋ, / ] to worry; anxiety (about), #8,868 [Add to Longdo]
[yōu yù, ㄧㄡ ㄩˋ, / ] sullen; depressed, #9,770 [Add to Longdo]
后顾之[hòu gù zhī yōu, ㄏㄡˋ ㄍㄨˋ ㄓ ㄧㄡ, / ] (set phrase) disturbance in the rear, trouble back home, family worries, #17,993 [Add to Longdo]
[yōu chóu, ㄧㄡ ㄔㄡˊ, / ] to be worried, #18,574 [Add to Longdo]
无虑[wú yōu wú lǜ, ㄨˊ ㄧㄡ ㄨˊ ㄌㄩˋ, / ] insouciance, #22,906 [Add to Longdo]
[yǐn yōu, ㄧㄣˇ ㄧㄡ, / ] secret concern; private worry, #30,831 [Add to Longdo]
郁症[yōu yù zhèng, ㄧㄡ ㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] (psychology) depression, #37,400 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top