ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -徵-, *徵*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[徵, zhēng, ㄓㄥ] to summon, to recruit; levy, tax; journey; invasion
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  山 (shān ㄕㄢ)  一 (yī )  王 (wáng ㄨㄤˊ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] step,  Rank: 4,086

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
特征[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ, / ] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait, #2,005 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] to request; to impose (taxes); to levy (troops); to draft (for military service); phenomenon; symptom; characteristic sign (used as proof); evidence, #4,526 [Add to Longdo]
[zhǐ, ㄓˇ, / ] note in Chinese musical scale, #4,526 [Add to Longdo]
征集[zhēng jí, ㄓㄥ ㄐㄧˊ, / ] to collect; to recruit, #5,180 [Add to Longdo]
象征[xiàng zhēng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ, / ] emblem; symbol; token; badge; to symbolize; to signify; to stand for, #5,538 [Add to Longdo]
征求[zhēng qiú, ㄓㄥ ㄑㄧㄡˊ, / ] to solicit; to seek; to request (opinions, feedback etc); to petition, #6,038 [Add to Longdo]
综合征[zōng hé zhēng, ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄓㄥ, / ] a syndrome, #8,652 [Add to Longdo]
征税[zhēng shuì, ㄓㄥ ㄕㄨㄟˋ, / ] to levy taxes, #14,136 [Add to Longdo]
征兆[zhēng zhào, ㄓㄥ ㄓㄠˋ, / ] omen; sign (that sth is about to happen); warning sign, #18,838 [Add to Longdo]
征兵[zhēng bīng, ㄓㄥ ㄅㄧㄥ, / ] to levy troops; recruitment, #19,239 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These metal bands right here symbolize and memorialize the people that our company lost.[CN] 這些金屬樂隊在這裏象 和紀念,我們公司損失的人。 Korengal (2014)
Unless you're Iggy Pop.[CN] Iggy Pop 伊基·波普 原始 頹廢的搖滾的象性歌手 音樂家 Green Room (2015)
It was a bad sign.[CN] 这不是个好 Look Who's Back (2015)
[Maybe we should have consulted you, right? ][CN] (那我们应该事先求你同意了) A Perfect Day (2015)
I did not ask your advice.[CN] 我沒有求你的意見. Grand Hotel (1932)
They lookin' for a sign.[CN] 他們在尋找一個 Gluten Free Ebola (2014)
It seemed to him that this dazzling comet was the perfect symbol of what he felt in his compassionate soul which brimmed with the blossom of a new life.[JA] 長く尾を引く彗星も 勇気を取り戻した ピエールの心には 新しい未来の象に 思われた War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Such a small plate is a sign of cowardice . Step aside ![CN] 这麽一个小商标是怯懦的象 靠边站 Look Who's Back (2015)
When Dylan wrote "Shelter from the Storm," he didn't ask people to contribute to the lyrics.[CN] 迪倫寫「風暴中的避風港」的時候也沒向大家集歌詞啊 Steve Jobs (2015)
Ergo, I order a nationwide beauty recruiting.[CN] 为了观察朝鲜全部 会於各地募美色 The Treacherous (2015)
it will become an order.[CN] 怎么是强 The Last Princess (2016)
you mean an order.[CN] 让我在强来的同胞面前读这个吗 The Last Princess (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top