ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

微粒

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -微粒-, *微粒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微粒[wēi lì, ㄨㄟ ㄌㄧˋ, ] speck; particle, #26,403 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
微粒[びりゅうし, biryuushi] (n) corpuscle; minute particle [Add to Longdo]
微粒子現像[びりゅうしげんぞう, biryuushigenzou] (n) fine-grain development [Add to Longdo]
微粒子病[びりゅうしびょう, biryuushibyou] (n) pebrine (disease of silkworms) [Add to Longdo]
微粒子病原体[びりゅうしびょうげんたい, biryuushibyougentai] (n) (See 微粒子病) Nosema bombycis (microsporidian parasite responsible for pebrine) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Minute particles are hardly visible to the naked eye.微粒子は肉眼ではほとんど見えない。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top