ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

復帰

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -復帰-, *復帰*
Japanese-English: EDICT Dictionary
復帰[ふっき, fukki] (n,vs,adj-no) (1) return; comeback; reinstatement; (2) carriage return; CR; (P) [Add to Longdo]
復帰アドレス[ふっきアドレス, fukki adoresu] (n) {comp} return address [Add to Longdo]
復帰コード[ふっきコード, fukki ko-do] (n) {comp} return code [Add to Longdo]
復帰文字[ふっきもじ, fukkimoji] (n) {comp} carriage return [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Before long she will come back to the stage.まもなく彼女は舞台に復帰するだろう。
Until Mary gets back to work, we'll have to make do with Ken.メアリーが復帰するまでは、ケンで間に合わせざるをえないだろう。
The manager has put him back in the major league.監督は彼を大リーグに復帰させた。
Two years later, the singer came back.二年後にその歌手は復帰した。
He will return to the game soon.彼はまもなく試合に復帰するだろう。
He will get his job back at the next election.彼は今度の選挙で職に復帰するだろう。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
復帰[ふっき, fukki] return, comeback, reinstatement, carriage return (CR) [Add to Longdo]
復帰アドレス[ふっきアドレス, fukki adoresu] return address [Add to Longdo]
復帰コード[ふっきコード, fukki ko-do] return code [Add to Longdo]
復帰文字[ふっきもじ, fukkimoji] carriage return [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top