ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

征召

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -征召-, *征召*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
征召[zhēng zhào, ㄓㄥ ㄓㄠˋ, / ] enlist; draft, #33,869 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was a priest who came to Felson's village.[CN] 神父到费臣的村征召 Season of the Witch (2011)
- lt's more of a collector thing, the shoes.[CN] - 对这鞋子,已经不止一次的征召 Fright Night (2011)
It won't be coming for me, milady.[CN] 不会来征召我的 夫人 Episode #2.1 (2011)
I recruited you.[CN] 是我征召你的 Arena (2011)
You won't be called up at once.[CN] 你不会马上被征召入伍 Episode #2.1 (2011)
They haven't written to William yet, the Ministry I mean, but they have discharged me.[CN] 他们还没征召过威廉 我是指陆军部 但他们已经拒绝过我了 Episode #2.1 (2011)
SPARTANBURG, SC 30 draftees.[CN] 南卡罗来纳州 斯巴达堡 30人被征召入伍 Vietnam in HD (2011)
Carson's told Papa you've been called up.[CN] 卡森对我爸爸说你收到征召信了 Episode #2.3 (2011)
Oh, he didn't wanna go. He was drafted.[CN] 哦,他并不想去 他是被征召入伍的 The Caller (2011)
Are you ready for the call if it comes?[CN] 如果征召的命令来了 你准备好了吗 Episode #2.1 (2011)
And insane asylums for bloodlust."[CN] 所征召的嗜血狂徒 Basilone (2010)
We were all getting deployed, so...[CN] 我们都被征召了 所以... Double Jeopardy (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top