ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

当座

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -当座-, *当座*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
当座預金[とうざよきん, touzayokin] (n) บัญชีกระแสรายวัน, See also: R. account current

Japanese-English: EDICT Dictionary
当座[とうざ, touza] (n,adj-no) (1) for the time being; for the present; temporarily; for a time; (2) immediate; present; current; (3) for some time (after); (4) (See 当座預金) current account [Add to Longdo]
当座資産[とうざしさん, touzashisan] (n) liquid assets [Add to Longdo]
当座[とうざちょう, touzachou] (n) current journal (accounting) [Add to Longdo]
当座逃れ[とざのがれ, tozanogare] (n) temporary expedient [Add to Longdo]
当座比率[とうざひりつ, touzahiritsu] (n) acid-test ratio; quick ratio; cash-to-current-liabilities ratio [Add to Longdo]
当座預金[とうざよきん, touzayokin] (n) (1) (See 預金) current account; transactional account; (2) checking account; cheque account; demand account [Add to Longdo]
当座預金口座[とうざよきんこうざ, touzayokinkouza] (n) checking account; cheque account [Add to Longdo]
当座凌ぎ[とうざしのぎ, touzashinogi] (n) makeshift; for the time being [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Deposit this check in my checking account.この小切手を銀行の当座に入れなさい。
I am staying with my uncle for the time being, but later I will move to a small apartment.当座のところ、僕は叔父の家に泊めてもらっているが、将来小さなアパートに移るつもりだ。 [M]
He opened a checking account with the bank.彼はその銀行で当座預金口座を開いた。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top