ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

当分の間

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -当分の間-, *当分の間*
Japanese-English: EDICT Dictionary
当分の間[とうぶんのあいだ;とうぶんのかん, toubunnoaida ; toubunnokan] (exp) for the present; for the time being [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You may stay with me for the time being.あなたは当分の間私のところにいても良い。
This will do for the time being.これは当分の間するだろう。
John has to do without a stereo for the time being.ジョンは当分の間ステレオ無しで我慢しなければならない。
The news was suppressed for the time being.そのニュースは当分の間差し止めになった。
My physician advised me to refrain from alcohol for the time being.医者が私に当分の間は酒を控えるように助言した。
I have to be absent from school for the moment.私は当分の間、学校を休まねばならない。
I am staying at the hotel for the time being.私は当分の間ホテル住まいだ。
You need not come here for the moment.当分の間、君はここへ来る必要がない。 [M]
For the time being, my sister is an assistant in a supermarket.当分の間、私の姉はスーパーで店員をしている。
You may stay with me for the time being.当分の間、私の所にいてもかまいません。
For the time being, I must share this room with my friend.当分の間、私は友人とこの部屋を共用しなければならない。
For the time being we two had better not meet too often.当分の間、私達ふたりはあまりあわないほうがよい。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top