ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

強い

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -強い-, *強い*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
強い[つよい, tsuyoi] (adj) แข็งแรง, See also: A. 弱い

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] TH: แข็งแรง  EN: strong
強い[つよい, tsuyoi] TH: มีอำนาจ  EN: powerful
強い[しいる, shiiru] TH: บีบบังคับ  EN: to force

Japanese-English: EDICT Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) tough; stiff; hard; (2) inflexible; obstinate; stubborn [Add to Longdo]
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) strong; powerful; mighty; potent; (2) (... に強い) resistant; resilient; durable; (P) [Add to Longdo]
強い[しいて, shiite] (adv) by force; (P) [Add to Longdo]
強いて言えば[しいていえば, shiiteieba] (n) if I'm forced to say something; if anything [Add to Longdo]
強いられて[しいられて, shiirarete] (exp) under compulsion; by pressure of [Add to Longdo]
強い[しいる, shiiru] (v1,vt) to force; to compel; to coerce; (P) [Add to Longdo]
強い[しいざかな, shiizakana] (n) (See 懐石料理・1) side dish served in order to encourage the consumption of alcohol (kaiseki cuisine) [Add to Longdo]
強い[つよいところ, tsuyoitokoro] (n) strong point [Add to Longdo]
強い[つよいこころ, tsuyoikokoro] (n) stout heart (mind) [Add to Longdo]
強い相互作用[つよいそうごさよう, tsuyoisougosayou] (n) strong interaction [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He is a self-willed fellow.あいつは我の強いやつだ。
All those tricks he's got up his sleeve make him a formidable client.あいつは海千山千だから、取り引き相手としてはかなり手強いぞ。 [M]
He is a tough customer to deal with.あいつは手強い相手だ。
Besides, you lead a charmed life.あなたは運の強い人よ。 [F]
That commercial makes a strong impression - especially the music. It stays in your head.あのコマーシャルってインパクト強いね。特に、音楽が耳に残るよ。
That flower has a powerful smell.あの花はにおいが強い
That woman is proud rather than vain.あの女性は見栄っ張りと言うよりもむしろ自尊心が強い
That primary school has strong soccer team.あの小学校はサッカーが強い
There was a strong wind that day.あの日は強い風が吹いていました。
She shut her eyes because the light was so strong.あまりに光が強いので彼女は目をつぶった。
According to a study, big women are more prone to have twins.ある研究によれば、大柄な女性は双子を生む傾向がより強い
Ammonia is a colorless liquid or gas with a very strong smell.アンモニアは、非常に強い匂いをもった液体または気体である。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] stark [Add to Longdo]
強い[しいる, shiiru] zwingen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top