ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弦-, *弦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[弦, xián, ㄒㄧㄢˊ] bow string; string instrument; hypotenuse
Radical: , Decomposition:   弓 [gōng, ㄍㄨㄥ]  玄 [xuán, ㄒㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] bow, Rank: 2258

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xián, ㄒㄧㄢˊ, ] bow string; string of musical instrument; watchspring; chord (segment of curve); hypotenuse, #9,058 [Add to Longdo]
[hé xián, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄢˊ, ] chord (music), #19,697 [Add to Longdo]
[xīn xián, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˊ, ] heartstrings, #30,837 [Add to Longdo]
扣人心[kòu rén xīn xián, ㄎㄡˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˊ, ] to excite; to thrill; exciting; thrilling; cliff-hanging, #40,087 [Add to Longdo]
[xián yuè, ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ, / ] string music, #48,774 [Add to Longdo]
[gōng xián, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄢˊ, ] bowstring, #54,447 [Add to Longdo]
[zhèng xián, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄢˊ, ] sine (of angle), written sin θ, #60,081 [Add to Longdo]
外之音[xián wài zhī yīn, ㄒㄧㄢˊ ㄨㄞˋ ㄓ ㄧㄣ, ] overtone (成语 saw); meaning beyond the words; implied meaning; reading between the lines, #61,914 [Add to Longdo]
[guǎn xián yuè, ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄩㄝˋ, / ] orchestral music, #62,660 [Add to Longdo]
[shàng xián, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˊ, ] to wind; to tighten; crescent moon; first quarter or waxing moon, #63,902 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
楽四重奏[げんがくしじゅうそう, gengakushijuusou] (n) วงดนตรีที่มีเครื่องสายสี่ชนิดด้วยกัน โดยมักจะประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง และ เชลโล 1 เครื่อง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[げん, gen] (n) (1) (arch) bowstring; (2) (See 絃) string (of a shamisen, etc.); stringed instrument; (3) {geom} chord; (4) hypotenuse [Add to Longdo]
(P);絃;鉉[つる, tsuru] (n) (1) bowstring; (2) string (of shamisen, guitar, violin, etc.); (3) (esp. 鉉) bail (arched pot handle); (4) (also written as 梁) (See 枡・1) diagonal levelling wire across the top of a masu; (P) [Add to Longdo]
[つるおと, tsuruoto] (n) sound of vibrating bowstring [Add to Longdo]
歌;絃歌[げんか, genka] (n) singing and (string) music [Add to Longdo]
楽(P);絃楽[げんがく, gengaku] (n) music for strings; string music; (P) [Add to Longdo]
楽器(P);絃楽器[げんがっき, gengakki] (n) stringed instruments; (P) [Add to Longdo]
楽五重奏曲[げんがくごじゅうそうきょく, gengakugojuusoukyoku] (n) string quintet [Add to Longdo]
楽四重奏[げんがくしじゅうそう, gengakushijuusou] (n) string quartet [Add to Longdo]
楽四重奏曲[げんがくしじゅうそうきょく, gengakushijuusoukyoku] (n) string quartet [Add to Longdo]
楽四重奏団[げんがくしじゅうそうだん, gengakushijuusoudan] (n) string quartet [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The orchestra struck up nostalgic music.楽団は郷愁に満ちた音楽を演奏し始めた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つる, tsuru] Saite, Bogensehne [Add to Longdo]
楽器[げんがっき, gengakki] Saiteninstrument [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top