ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

建てる

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -建てる-, *建てる*
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
建てる[たてる, tateru] TH: สร้าง  EN: to build

Japanese-English: EDICT Dictionary
建てる[たてる, tateru] (v1,vt) to build; to construct; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
And you are going to raise it in three days?あなたはそれを、3日で建てるのですか。
That architect builds very modern house.あの建築家はモダンな家を建てる
It has taken forty-six years to build this temple. [Bible]この神殿は建てるのに46年かかりました。
Houses can't be built in this area.この地域では家を建てることができない。
The law forbids the building of any skyscraper on this land.この土地に超高層ビルを建てることは法律が禁じている。
This site is ideal for our house.この土地は家を建てるのには最適である。
There tools are used for building a house.これらの道具は家を建てるのに使われる。
Building the steel factory was a great enterprise.その製鉄工場を建てるのは非常に大変な事業だった。
Many years have been spent in building the tower.その塔を建てるのに長い年月が費やされた。
It took many years to build it.それを建てるのに何年もかかった。
From time to time, a proposal to pull down a much-loved old building to make room for a new block of flats, raises a storm of angry protest.ときどき、とても愛されてきた古い建物を取り壊して、アパートを建てる場所を作ろうという提案が、あらしのような怒りの抗議を招くことがある。
Mr Brown contracted with the builder for a new house.ブラウン氏は建築業者と新しい家を建てる契約をした。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
建てる[たてる, tateru] bauen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top