ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -廉-, *廉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[廉, lián, ㄌㄧㄢˊ] upright, honorable, honest
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  兼 [jiān, ㄐㄧㄢ]
Etymology: -, Rank: 1818

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lián, ㄌㄧㄢˊ, ] incorrupt; inexpensive; surname Lian, #4,485 [Add to Longdo]
[lián zhèng, ㄌㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, ] honest or clean politics, #7,086 [Add to Longdo]
[lián jià, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] cheaply-priced, #9,339 [Add to Longdo]
[lián jié, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] honest; not coercive; honesty; integrity; incorruptible, #15,398 [Add to Longdo]
[Wēi lián, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ, ] William or Wilhelm (name), #17,123 [Add to Longdo]
[qīng lián, ㄑㄧㄥ ㄌㄧㄢˊ, ] honest; uncorrupted, #26,026 [Add to Longdo]
[lián chǐ, ㄌㄧㄢˊ ㄔˇ, / ] honor and shame; sense of honour, #42,961 [Add to Longdo]
[Lián jiāng, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, ] (N) Lianjiang (city in Guangdong), #69,999 [Add to Longdo]
[xiào lián, ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˊ, ] xiaolian, two examination subjects in Han, later a single subject in Ming and Qing; successful second degree candidate, #79,322 [Add to Longdo]
斯堡[wēi lián sī bǎo, ㄨㄟ ㄌㄧㄢˊ ㄙ ㄅㄠˇ, ] Williamsburg (Virginia), #183,614 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れん, ren] (n) (uk) charge; grounds; suspicion [Add to Longdo]
[れん, ren] (n,adj-na) (arch) cheap; inexpensive [Add to Longdo]
々;[かどかど, kadokado] (n,adj-no) each point; each part [Add to Longdo]
[れんか, renka] (adj-na,n) low price; (P) [Add to Longdo]
価版[れんかばん, renkaban] (n) popular edition; bargain priced edition; cheap edition [Add to Longdo]
価品[れんかひん, renkahin] (n) low-priced goods [Add to Longdo]
[れんけつ, renketsu] (adj-na,n) honest; incorruptible; integrity [Add to Longdo]
[れんち, renchi] (n) sense of honour (honor) [Add to Longdo]
恥心[れんちしん, renchishin] (n) sense of honor; sense of honour [Add to Longdo]
[れんちょく, renchoku] (adj-na,n) integrity; uprightness [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Haven't you got a cheaper edition?もっと安い価版はないのですか。
He has a reputation as being straight as an arrow. He'd never get involved in corruption.潔白できこえた彼が、汚職なんかに手を染めるわけない。
An unscrupulous person would sell even his own mother down the river.恥な人間は自分の母さえも裏切るだろう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れん, ren] REIN, EHRLICH, BILLIG [Add to Longdo]
[れんか, renka] niedriger_Preis [Add to Longdo]
[れんばい, renbai] billiger_Verkauf, Ausverkauf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top