ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

广

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -广-, *广*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
广[广, guǎng, ㄍㄨㄤˇ] broad, vast, wide; building, house
Radical: 广, Decomposition:   丶 [diǎn, ㄉㄧㄢˇ]  厂 [chǎng, ㄔㄤˇ]
Etymology: [ideographic] A lean-to 厂, suggesting a building, Rank: 468
[应, yīng, ㄧㄥ] should, must; to respond, to handle; to deal with, to cope
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]      一 [, ]
Etymology: -, Rank: 144
[度, dù, ㄉㄨˋ] degree, system; manner; to consider
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]    廿 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] Twenty 廿 people 又 meeting inside a building 广 to deliberate, Rank: 184
[平, píng, ㄆㄧㄥˊ] flat, level, even; peaceful
Radical: 广, Decomposition:   干 [gàn, ㄍㄢˋ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]
Etymology: [pictographic] A leveling scale, Rank: 215
[府, fǔ, ㄈㄨˇ] prefect; prefecture, government
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  付 [, ㄈㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] wide, Rank: 417
[底, dǐ, ㄉㄧˇ] bottom, underside; below, underneath
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  氐 [, ㄉㄧ]
Etymology: [pictophonetic] building, Rank: 543
[座, zuò, ㄗㄨㄛˋ] seat; stand, base
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  坐 [zuò, ㄗㄨㄛˋ]
Etymology: [ideographic] A wide 广 seat 坐; 坐 also provides the pronunciation, Rank: 812
[序, xù, ㄒㄩˋ] order, sequence, series; preface
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  予 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] wide, Rank: 836
[康, kāng, ㄎㄤ] health; peace, quiet
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  隶 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A home 广 with a servant 隶, Rank: 900
[庭, tíng, ㄊㄧㄥˊ] court; courtyard; spacious hall or yard
Radical: 广, Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]  廷 [tíng, ㄊㄧㄥˊ]
Etymology: [ideographic] A wide 广 couryard 廷; 廷 also provides the pronunciation, Rank: 931

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广[guǎng, ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] wide; numerous; to spread; surname Guang, #1,594 [Add to Longdo]
广[Guǎng zhōu, ㄍㄨㄤˇ ㄓㄡ, 广 / ] Guangzhou subprovincial city and capital of Guangdong province in south China; known historically as Canton; abbr. Suì 穗, #928 [Add to Longdo]
广[guǎng gào, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ, 广 / ] to advertise; a commercial, #1,020 [Add to Longdo]
广[guǎng dà, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄚˋ, 广 / ] vast; extensive, #1,120 [Add to Longdo]
广[guǎng fàn, ㄍㄨㄤˇ ㄈㄢˋ, 广 / ] extensive; wide range, #1,620 [Add to Longdo]
广[Guǎng dōng, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ, 广 / ] Guangdong province (Kwangtung) in south China, abbr. 粤, capital Guangzhou 廣州|广州, #1,704 [Add to Longdo]
广[tuī guǎng, ㄊㄨㄟ ㄍㄨㄤˇ, 广 / ] to extend; to spread; to popularize, #1,795 [Add to Longdo]
广[guǎng chǎng, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ, 广 / ] a public square (e.g. Tiananmen Square); plaza, #2,520 [Add to Longdo]
广[guǎng bō, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ, 广 / ] broadcast; widely spread, #3,635 [Add to Longdo]
广西[Guǎng xī, ㄍㄨㄤˇ ㄒㄧ, 广西 / 西] Guangxi province in south China; since 1959, Guangxi Zhuang autonomous region 廣西壯族自治區|广西壮族自治区, location of the Zhuang minority peoples, abbr. 桂, capital Nanning 南寧|南宁, #3,875 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
广;麻垂れ[まだれ, madare] (n) the "dotted cliff" kanji radical [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top