ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

幸せ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -幸せ-, *幸せ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
幸せ[しあわせ, shiawase] (n) ความสุข ความโชคดี, Syn. 幸福

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
幸せ[しあわせ, shiawase] ปิติยินดี

Japanese-English: EDICT Dictionary
幸せ(P);仕合わせ;倖せ(oK);仕合せ[しあわせ, shiawase] (adj-na,n) happiness; good fortune; luck; blessing; (P) [Add to Longdo]
幸せ者;仕合せ者;仕合わせ者[しあわせもの, shiawasemono] (n) fortunate person [Add to Longdo]
幸せ太り[しあわせぶとり, shiawasebutori] (exp) (col) putting on weight from the good (married) life [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
All are happy.みんな幸せだ。
May your days be happy, and may all your Christmas be white.あなたがたの日々が幸せで、そしてホワイトクリスマスでありますように。
May you have a very happy married life!あなたたちが幸せな結婚生活を送りますように。
Being with you makes me feel happy.あなたといると、私は幸せな気分になる。
Whenever I see you, I feel happy.あなたに会うと私はいつも幸せになります。
You must make your parents happy.あなたはご両親を幸せにしてあげなくてはなりません。
You are not in the least happy.あなたは少しも幸せではない。
I wonder if you are truly happy.あなたは本当に幸せなのかしら。 [F]
All things considered, he led a happy life.あらゆることを考え合わせると、彼は幸せな人生を過ごした。
An alcoholic tends not to die happily.アルコール中毒の人は、幸せな死に方はしないものだ。
For all his wealth and fame, he is unhappy.あれほど金と名誉があるのに、彼は幸せでない。
For all the money he has, he is not happy.あれほど金を持っているのに彼は幸せではない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
幸せ[しあわせ, shiawase] Glueck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top