ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

年终

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -年终-, *年终*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
年终[nián zhōng, ㄋㄧㄢˊ ㄓㄨㄥ, / ] end of the year, #8,750 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MK ULTRA was terminated in 1 973.[CN] 超MK计划在一九七三年终 Conspiracy Theory (1997)
I just wondered if maybe you were going to the prom. and--[CN] 参加年终舞会... There's Something About Mary (1998)
I still recall how we barely survived that year.[CN] 我没法忘记,那一年终于过去 Harakiri (1962)
White House is giving out sweet Christmas bonuses this year.[CN] 白宫今年年终奖金不少 Murder at 1600 (1997)
We were close to the end of another year and I was deeper in the shit than ever.[CN] 到年终了,我越加泥足深陷 Rogue Trader (1999)
But I won't be making any decisions until I see how you dance in the workshop performance... at the end of the year.[CN] 但在 年终的表演会才会落实人选... Center Stage (2000)
As the year draws to a close... I would like to share with you just a few things about myself.[CN] 在这年终岁末. . 我跟大家谈点我的事 The Long Kiss Goodnight (1996)
- No. Took it out of your Christmas bonus.[CN] 不,我从你的年终奖金上扣下来 The Sixth Sense (1999)
It was crazy going back. I couldn't hope to survive the end-of-year audit.[CN] 我只渴望能平安渡过年终的年结 Rogue Trader (1999)
That's a better year-end summary then I've read in any newspaper.[CN] 比我在报上看的年终总结都妙得多 Part VI (1988)
This whole thing must seem very peculiar to you, Leona... hearing from me after all of these years.[CN] 莉欧娜,过了这么多年终于听到我的消息... 你一定觉得整件事很古怪 Sorry, Wrong Number (1948)
That's on top of the year-end bonus?[CN] 这是你稍早提过的年终红利之外的津贴? The One with the Stoned Guy (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top