ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

年初

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -年初-, *年初*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
年初[nián chū, ㄋㄧㄢˊ ㄔㄨ, ] beginning of the year, #4,725 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
年初[ねんしょ, nensho] (n-adv,n) beginning of the year; New Year's greetings; (P) [Add to Longdo]
年初来高値[ねんしょらいたかね, nenshoraitakane] (n) yearly high (stocks) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We went to Hawaii last year for the first time.私たちは昨年初めてハワイに行きました。
I went to Vienna for the first time last year.私は昨年初めてウィーンに行った。
She first came into contact with Japanese culture last year.彼女は去年初めて日本文化に触れた。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top