ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -年-, *年*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[年, nián, ㄋㄧㄢˊ] year; anniversary; a person's age
Radical: Decomposition: 干 (gàn ㄍㄢˋ) 
Etymology: [ideographic] A man 干 carrying grain, representing the annual harvest,  Rank: 45

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nián, ㄋㄧㄢˊ, ] year, #19 [Add to Longdo]
[jīn nián, ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ, ] this year, #182 [Add to Longdo]
[qù nián, ㄑㄩˋ ㄋㄧㄢˊ, ] last year, #399 [Add to Longdo]
[měi nián, ㄇㄟˇ ㄋㄧㄢˊ, ] every year; each year; yearly, #1,127 [Add to Longdo]
[nián dài, ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ, ] a decade of a century (e.g. the Sixties); age; era; period, #1,189 [Add to Longdo]
[qīng nián, ㄑㄧㄥ ㄋㄧㄢˊ, ] youth, #1,191 [Add to Longdo]
[nián qīng, ㄋㄧㄢˊ ㄑㄧㄥ, / ] young, #1,374 [Add to Longdo]
[dāng nián, ㄉㄤ ㄋㄧㄢˊ, / ] in those days; then; in those years; during that time, #1,463 [Add to Longdo]
[nián líng, ㄋㄧㄢˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] (a person's) age, #1,548 [Add to Longdo]
[míng nián, ㄇㄧㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, ] next year, #1,591 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ねんしゅう, nenshuu] (n) รายได้ในหนึ่งปี
[ねんど, nendo] (n) ปีงบประมาณ,ปีการศึกษา
[ねんきん, nenkin] (n) เบี้ยบำนาญ
[ねんれい, nenrei] (n) อายุ, See also: R.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
越し蕎麦[としこしそば, toshikoshisoba] (n ) โซบะ ที่คนญี่ปุ่นจะกินกันเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า
[nenmatsu, nenmatsu] (n ) สิ้นปี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ねんげつ, nengetsu] Thai: เวลาเป็นเดือนเป็นปี
[とし, toshi] Thai: ปี English: year
[とし, toshi] Thai: วัย
[としした, toshishita] Thai: มีอายุน้อยกว่า อ่อนวัยกว่า English: younger
[としした, toshishita] Thai: รุ่นน้อง English: junior

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ねん, nen] (n) (1) year (e.g. AD); (ctr) (2) counter for years [Add to Longdo]
(P);歳[とし, toshi] (n-adv,n) (1) ( only) year; (n) (2) many years; (suf,n) (3) age; (n-adv,n) (4) past one's prime; old age; (P) [Add to Longdo]
;歳[とせ, tose] (ctr) (arch) counter for years (following a number in the hito-futa-mi counting system) [Add to Longdo]
々(P);[ねんねん(P);としどし, nennen (P); toshidoshi] (n-adv,n-t) years; year by year; annually; considering his age; (P) [Add to Longdo]
がいもなく[としがいもなく, toshigaimonaku] (exp,adv) (id) unbecoming to one's age [Add to Longdo]
がら[ねんがらねんじゅう, nengaranenjuu] (adv) all year round; year after year [Add to Longdo]
が越せる[としがこせる, toshigakoseru] (exp,v1) to able to enter the New Year (i.e. have work finished, debts paid, etc.) [Add to Longdo]
が改まる[としがあらたまる, toshigaaratamaru] (exp,v5r) the New Year begins; the New Year starts [Add to Longdo]
が寄る[としがよる, toshigayoru] (exp,v5r) to grow old [Add to Longdo]
[としがとし, toshigatoshi] (exp) considering this age [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.「ありがとう。もう一つケーキをいただきます。」と内気な青は言った。
Ten years is a long time.10というのは、長い月だ。
"I am too old to swing on branches," said the boy.「わたしは、ぶら下がるには、をとりすぎています。」と男の子はいいました。
"I am too old and sad to play," said the boy.「わたしは、とっていて遊べないね」男の子は言いました。
Ten years is a long time.10といえば相当な時間だ。
I am Japanese, answered the boy.「私は日本人です」とその少は答えた。
"A Happy New Year!" "I wish you the same!"「新おめでとう!」「あなたも!」
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば一全体の出費を賄える。しかし今すぐ行動しないと一生後悔することになろう」と言うよりも優れている。
Chizuko said, "A crane is supposed to live for one thousand years."「鶴は千生きるのよ」とチズコは言った。 [F]
My husband passed on two year ago, an elderly lady said.「夫は2前に亡くなりました」と初老の女性は言った。
You could see the elation in the president's face when he announced that our shares are going to be listed on the First Section of the TSE next year.「来こそは一部上場だ」と、社長は意気軒高だ。
It is hard to learn English in a year or two.1、2でマスターするのは難しい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First of all, everything about my 17 years of life was written in the invitation.[JA] (みどり)招待状には まず最初に 私の17間の全てが 書いてありました Disbanded (2017)
Or ten?[CN] 或是十呢? Episode #1.8 (1990)
Keisuke, thanks to you, I was able to enjoy the last six months.[JA] 景介(けいすけ)さん 景介さんのおかげで 楽しい半間でした Disbanded (2017)
He didn't know her age, and had not even seen any of her movies.[JA] あの子の齢も知らなかったし 出演した映画すら 見たことがなかったの Reason (2017)
Menopause![CN] 妇女 更 McDull, Kung Fu Kindergarten (2009)
1977.[CN] 1977 Gangster No. 1 (2000)
For 6 years.[CN] 6 My Love (2007)
The last time I had a girlfriend was five years ago.[JA] (慎) 最後に恋人がいたのは5 Affection (2017)
About 21.[CN] 約21歲 My Fair Lady (1964)
Years.[CN] 好多 Dreamcatcher (2003)
Next year?[CN] 明 One Night with the King (2006)
I think it was about a year ago... that I just happened to read one of your novels.[JA] 1ほど前だったでしょうか あなたの小説を たまたま 手に取って読んでみたんです Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ねん, nen] year [Add to Longdo]
[ねんかん, nenkan] annual, yearbook [Add to Longdo]
代順[ねんだいじゅん, nendaijun] chronological (a-no) [Add to Longdo]
日付[ねんひづけ, nenhiduke] ordinal date [Add to Longdo]
[ねんぽう, nenpou] annual, yearbook [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とし, toshi] -Jahr [Add to Longdo]
[ねんぽう, nenpou] Jahresgehalt [Add to Longdo]
内に[ねんないに, nennaini] noch_in_diesem_Jahr [Add to Longdo]
[ねんこう, nenkou] langjaehriger_Dienst, langjaehrige_Verdienste [Add to Longdo]
功加俸[ねんこうかほう, nenkoukahou] Alterszulage [Add to Longdo]
[ねんごう, nengou] Name_einer_Aera, Jahr_einer_Aera [Add to Longdo]
[ねんど, nendo] Jahr, Haushaltsjahr [Add to Longdo]
[ねんまつ, nenmatsu] Jahresende [Add to Longdo]
[ねんせい, nensei] Schueler_im .. Schuljahr, Student_im .. Studienjahr [Add to Longdo]
[ねんぷ, nenpu] Chronik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top