ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

平静

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -平静-, *平静*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平静[píng jìng, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ, / ] tranquil; undisturbed; serene, #3,582 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
平静[へいせい, heisei] (adj-na,n) calm; serenity; tranquillity; tranquility; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The strike had not been peaceful, however, and (Rev. Martin Luther) King begged both sides to be patient and calm.しかしながら、このストライキは平和的ではなく、キング牧師は労使双方に忍耐と平静さを求めた。
The injured man is now at rest.その怪我人はもう平静になった。
Marcy burst into tears on hearing the news, but soon pulled herself together.マーシーはその知らせを聞いて泣き出してしまったが、すぐに平静を取り戻した。
He was calm in the face of great danger.大きな危険に直面しても彼は平静さを失わなかった。
His calmness is more apparent than real.彼の平静さは本物というよりは見かけだけのものだ。
He soon recovered his composure.彼はやがて平静に戻った。
He gradually recovered his temper.彼は徐々に平静を取り戻した。
He looked calm, but actually he was very nervous.彼は平静なようだったが実のところはとてもあがっていた。
You will lose your position if you don't keep your temper.平静を保てないと君は地位を失うことになるよ。 [M]
Will you keep feigning calm through pretended ignorance or ...そのままそしらぬフリで平静を装うのか・・・。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
平静[へいせい, heisei] Ruhe, Gelassenheit, Fassung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top