ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

平和維持

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -平和維持-, *平和維持*
Japanese-English: EDICT Dictionary
平和維持[へいわいじ, heiwaiji] (n,adj-no) peacekeeping [Add to Longdo]
平和維持活動[へいわいじかつどう, heiwaijikatsudou] (n) peace-keeping operation [Add to Longdo]
平和維持[へいわいじぐん, heiwaijigun] (n) peace-keeping force [Add to Longdo]
平和維持部隊[へいわいじぶたい, heiwaijibutai] (n) peacekeeping force [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Peace-keeping troops moved in to restore calm after the battle.戦闘後、平和維持軍が平穏を取り戻すために活動しました。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We were on patrol near Kladanj.[JP] 私はIFORの 平和維持活動でボスニアにいました Prisoner's Dilemma (2013)
There's been some trouble with the Freys up at the Twins, so we're part of the army that's been sent to keep the peace.[JP] 双子塔のほうでフレイに厄介事があったのさ 平和維持の目的で派遣されたってわけだ Dragonstone (2017)
His last post was head of UN peacekeeping in the Congo.[JP] 彼の最後の任地は コンゴで 国連平和維持の代表だった Allegiance (2014)
I'm a peacekeeping program, created to help the Avengers.[JP] 私は平和維持プログラムだ アベンジャーズを 助けるために造られた Avengers: Age of Ultron (2015)
Make sure your new guys keep the peace in here.[JP] 新たに来た人の 平和維持をお願い Blue on Blue (2013)
Vlad came to bury his past with the dead and returned to Transylvania to rule in peace.[JP] ヴラドは自身の過去を埋葬し 平和維持を努めるため トランシルヴァニアに戻った Dracula Untold (2014)
It's Reaping Day, the place is crawling with Peacekeepers.[JP] 収穫の日は平和維持軍が 見回ってる The Hunger Games (2012)
Peacekeepers forced us back into our homes.[JP] 平和維持軍は我々を 家に戻すのを強制された The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
You are Ultron, a global peacekeeping initiative designed by Mr. Stark.[JP] あなたはウルトロン スターク様が発案した 平和維持プログラムです Avengers: Age of Ultron (2015)
All of them. Every single Peacekeeper.[JP] 彼らはいずれも 平和維持軍の隊員だった The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
I've got to move a Peace Keeping operation.[JP] 平和維持活動があるんだ。 Surrogates (2009)
Despite calls for a ceasefire and the presence of UN peacekeepers, a deteriorating humanitarian situation of poverty and corruption jeopardize hopes of a lasting peace and reconstruction of the shattered nation.[JP] 「停戦要請や平和維持軍の 存在にも関わらずー」 「人道支援は進まず 平和と国の再建が危ぶまれます」 The Gunman (2015)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top