ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -帽-, *帽*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[帽, mào, ㄇㄠˋ] hat, cap
Radical: , Decomposition:   巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]  冒 [mào, ㄇㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] towel, Rank: 1750

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mào, ㄇㄠˋ, ] hat; cap, #4,177 [Add to Longdo]
[mào zi, ㄇㄠˋ ㄗ˙, ] hat; cap, #5,389 [Add to Longdo]
绿[lǜ mào zi, ㄌㄩˋ ㄇㄠˋ ㄗ˙, 绿 / ] cuckold, #56,218 [Add to Longdo]
[yī mào jiān, ㄧ ㄇㄠˋ ㄐㄧㄢ, / ] cloakroom, #61,168 [Add to Longdo]
[kòu mào zi, ㄎㄡˋ ㄇㄠˋ ㄗ˙, ] power word, #66,325 [Add to Longdo]
[luó mào, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄠˋ, ] nut (female component of nut and bolt), #75,869 [Add to Longdo]
[bǐ mào, ㄅㄧˇ ㄇㄠˋ, / ] the cap of a pen, pencil, or writing brush, #94,020 [Add to Longdo]
便[biàn mào, ㄅㄧㄢˋ ㄇㄠˋ, 便] cap, #154,970 [Add to Longdo]
[sēng mào hóu, ㄙㄥ ㄇㄠˋ ㄏㄡˊ, ] capucin monkey; genus Cebidae [Add to Longdo]
[dōu mào, ㄉㄡ ㄇㄠˋ, ] hood [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぼう, bou] (n-suf,n) (See 子) hat; cap [Add to Longdo]
[ぼうし, boushi] (n) hat; cap; (P) [Add to Longdo]
子を取る[ぼうしをとる, boushiwotoru] (exp,v5r) to take off one's hat [Add to Longdo]
子屋[ぼうしや, boushiya] (n) hat shop; hatmaker [Add to Longdo]
子掛け;子掛[ぼうしかけ, boushikake] (n) hat rack [Add to Longdo]
[ぼうしょう, boushou] (n) cap badge [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"That's cheaper than a new hat," Susan answers.「でも新しく子を買うよりは安いわよ」とスーザンが答える。 [F]
I asked her who was the man wearing a white hat.「白い子をかぶっている男の人は誰ですか」と私は彼女に言った。
I just adore your new hat.あなたの新しい子、なんて素敵な子なんでしょう。
Your hat matches your dress marvellously.あなたの子はドレスに素晴らしく似合います。
Your hat is similar to mine.あなたの子は私のに似ています。
I bow to your superior judgement.あなたの優れた御判断には脱です。
It appears to me that you put on my hat by mistake.あなたは間違えて私の子を被ったようだ。
Do you know that man with a big hat on?あなたは大きな子をかぶったあの男の人を知ってますか。
I couldn't find any hat that fitted me any that store.あの店には私に合う子はなかった。
A woman brought an old picture of her dead husband, wearing a hat, to the photographer.ある女性が、子をかぶって写っている亡き旦那の写真をカメラマンの元へ持っていった。
Where on earth did you get that hat?いったいぜんたいその子をどこで手に入れたのですか。
At the funeral, the widow looked very dignified, with her black suit, hat and gloves.お葬式で、未亡人は黒いスーツ、子そして手袋をしてとてもしっかりとして見えた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぼう, bou] MUETZE, HUT, KOPFBEDECKUNG [Add to Longdo]
[ぼうし, boushi] -Hut, -Muetze [Add to Longdo]
[ぼうしょう, boushou] Abzeichen an der (Dienst) Muetze [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top