ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -帅-, *帅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[帅, shuài, ㄕㄨㄞˋ] commander; commander-in-chief; handsome, smart
Radical: , Decomposition:   刂 [dāo, ㄉㄠ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] An army officer carrying a weapon 刂 and a flag 巾, Rank: 1888

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, / ] handsome; graceful; smart; commander in chief, #1,647 [Add to Longdo]
[shuài ge, ㄕㄨㄞˋ ㄍㄜ˙, / ] handsome guy, #4,997 [Add to Longdo]
[yuán shuài, ㄩㄢˊ ㄕㄨㄞˋ, / ] a marshal (in the armed forces), #14,337 [Add to Longdo]
[tǒng shuài, ㄊㄨㄥˇ ㄕㄨㄞˋ, / ] command; commander-in-chief, #16,260 [Add to Longdo]
[guà shuài, ㄍㄨㄚˋ ㄕㄨㄞˋ, / ] to take command; to assume leadership (of large army); dominate, #18,683 [Add to Longdo]
好兵[Hǎo bīng Shuài kè, ㄏㄠˇ ㄅㄧㄥ ㄕㄨㄞˋ ㄎㄜˋ, / ] The Good Soldier Švejk (Schweik), satirical novel by Czech author Jaroslav Hašek (1883-1923) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Groovy![CN] 呆了! Big Nothing (2006)
With $20 million, he doesn't have to have looks.[CN] 有两千万元 他长得不也不要紧 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
So many handsome guys here in one spot?[CN] 这破地方还能有这些哥啊 The Blue Angel (1930)
- Oh, shit![CN] - Sex Drive (2008)
Would you call me handsome?[CN] 你觉得我气吗 One Hour with You (1932)
Handsome?[CN] - ? The Valet (2006)
" Others may be nice and chic " " Bashful or aggressive "[CN] 英俊气 或腼腆或暴躁 The Blue Angel (1930)
I already kissed him and slept with him[CN] 像他这么气的男人 Episode #1.7 (2004)
Cool.[CN] The Infestation Hypothesis (2011)
- Oh, Master Joe. Oh, you have grown.[CN] 哦,你好约少爷 你可真够 Cavalcade (1933)
Actually you are... A rather handsome man.[CN] 其实您 非常的 The Blue Angel (1930)
This is Count Alexei, field marshal of the Russian Army... grand master of the hunt... lord of the chamber and ambassador extraordinary... from Her Divine Majesty, Elizabeth of Russia.[CN] 这是伯爵阿力克斯 俄军陆军元 亨特家族的主人 议长和特命大使... The Scarlet Empress (1934)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top