ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -巾-, *巾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[巾, jīn, ㄐㄧㄣ] cloth, curtain, handkerchief, towel
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictographic] A curtain or towel hanging from a rack, Rank: 2281
[常, cháng, ㄔㄤˊ] common, general, normal; always, frequently, regularly
Radical: , Decomposition:   尚 [shàng, ㄕㄤˋ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] cloth, Rank: 187
[市, shì, ㄕˋ] city, town; market, fair; to trade
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: -, Rank: 254
[师, shī, ] teacher, professional, master
Radical: , Decomposition:   刂 [dāo, ㄉㄠ]  帀 [, ㄗㄚ]
Etymology: [ideographic] To skillfully wield 帀 a knife 刂, Rank: 333
[带, dài, ㄉㄞˋ] belt, strap; band, ribbon; area, zone; to carry, to raise, to wear
Radical: , Decomposition:   卅 [, ㄙㄚˋ]    冖 [, ㄇㄧˋ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A belt, creasing one's robe above 卅 but not below 巾, Rank: 342
[布, bù, ㄅㄨˋ] cotton, linen, textiles; to announce, to declare; to spread
Radical: , Decomposition:   ?  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Cloth 巾 held in a hand, Rank: 380
[希, xī, ㄒㄧ] rare; to hope for, to strive for; to expect
Radical: , Decomposition:   乂 [, ㄧˋ]  布 [, ㄅㄨˋ]
Etymology: -, Rank: 508
[帝, dì, ㄉㄧˋ] supreme ruler, emperor; god
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [pictographic] An altar on which a sacrifice is being made, Rank: 612
[帮, bāng, ㄅㄤ] to help, to assist; to support, to defend; party; gang
Radical: , Decomposition:   邦 [bāng, ㄅㄤ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A nation's 邦 flag 巾; 邦 also provides the pronunciation, Rank: 769
[席, xí, ㄒㄧˊ] seat, place; mat; banquet; to take a seat
Radical: , Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]    廿 [niàn, ㄋㄧㄢˋ]  巾 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A cloth 巾 or straw 艹 mat in the house 广, Rank: 894

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] towel; kerchief; turban, #10,928 [Add to Longdo]
[wéi jīn, ㄨㄟˊ ㄐㄧㄣ, / ] scarf; shawl, #7,097 [Add to Longdo]
[máo jīn, ㄇㄠˊ ㄐㄧㄣ, ] towel, #8,878 [Add to Longdo]
[zhǐ jīn, ㄓˇ ㄐㄧㄣ, / ] paper napkin, #14,427 [Add to Longdo]
卫生[wèi shēng jīn, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄐㄧㄣ, / ] sanitary towel, #22,112 [Add to Longdo]
[sī jīn, ㄙ ㄐㄧㄣ, / ] headscarf; kerchief; silk neckband, #23,503 [Add to Longdo]
红领[hóng lǐng jīn, ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧㄥˇ ㄐㄧㄣ, / ] red neckscarf; by extension, a member of the Young Pioneers, #26,287 [Add to Longdo]
[tóu jīn, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄣ, / ] head-covering (for men in ancient clothes); kerchief; scarf; turban, #29,428 [Add to Longdo]
[cān jīn, ㄘㄢ ㄐㄧㄣ, ] napkin, #32,303 [Add to Longdo]
[yù jīn, ㄩˋ ㄐㄧㄣ, ] bath towel, #35,172 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
着切り[きんちゃくきり, kinchakukiri] (n) นักล้วงกระเป๋า

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きん, kin] (n) napkin; cloth [Add to Longdo]
が出る;幅が出る[はばがでる, habagaderu] (exp,v1) to become wider [Add to Longdo]
[きんたん, kintan] (adj-na) unipotent [Add to Longdo]
[きんちゃく, kinchaku] (n) (1) pouch; hanger-on; purse; handbag; (2) (See 御田・おでん) pouch of fried tofu stuffed with var. ingredients, used in oden [Add to Longdo]
着切り[きんちゃくきり, kinchakukiri] (n) pickpocket [Add to Longdo]
着草[きんちゃくそう;キンチャクソウ, kinchakusou ; kinchakusou] (n) (uk) (See カルセオラリア) pocketbook plant (any plant of genus Calceolaria) [Add to Longdo]
着袋;きんちゃく袋[きんちゃくぶくろ, kinchakubukuro] (n) (See 着・1) pouch; purse [Add to Longdo]
[はばへん;きんべん, habahen ; kinben] (n) (uk) kanji "cloth" radical at left [Add to Longdo]
[きんれい, kinrei] (adj-na) nilpotent [Add to Longdo]
零元[きんれいげん, kinreigen] (n) {math} nilpotent element [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The hooded clouds, like friars, tell their beads in drops of rain.修道士のように頭をかぶった雲は、ポツリポツリと落ちる雨を数珠のようにつまぐっている。
5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.5.反応が終わったら、濡れ雑の上に試験管をおく。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top