ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -巧-, *巧*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[巧, qiǎo, ㄑㄧㄠˇ] skillful, ingenious, clever
Radical: , Decomposition:   工 [gōng, ㄍㄨㄥ]  丂 [kǎo, ㄎㄠˇ]
Etymology: [pictophonetic] work, Rank: 1219

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, ] opportunely; coincidentally; as it happens; skillful; timely, #5,707 [Add to Longdo]
克力[qiǎo kè lì, ㄑㄧㄠˇ ㄎㄜˋ ㄌㄧˋ, ] chocolate, #4,394 [Add to Longdo]
[jì qiǎo, ㄐㄧˋ ㄑㄧㄠˇ, ] skill; technique, #4,868 [Add to Longdo]
[qiǎo miào, ㄑㄧㄠˇ ㄇㄧㄠˋ, ] ingenious; clever, #8,173 [Add to Longdo]
[qiǎo hé, ㄑㄧㄠˇ ㄏㄜˊ, ] coincidence, #11,361 [Add to Longdo]
[jīng qiǎo, ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄠˇ, ] elaborate, #20,244 [Add to Longdo]
[qià qiǎo, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄠˇ, ] fortunately; unexpectedly; by coincidence, #20,855 [Add to Longdo]
[líng qiǎo, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧㄠˇ, / ] handy, #24,261 [Add to Longdo]
[pèng qiǎo, ㄆㄥˋ ㄑㄧㄠˇ, ] by chance; by coincidence; to happen to, #26,121 [Add to Longdo]
[zhèng qiǎo, ㄓㄥˋ ㄑㄧㄠˇ, ] just by chance; to happen to (just at the right time); opportune, #27,380 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たくみ, takumi] (adj) เชี่ยวชาญ, ชำนาญ

Japanese-English: EDICT Dictionary
い絵;旨い絵[うまいえ, umaie] (n) excellent picture (painting) [Add to Longdo]
と拙[こうとせつ, koutosetsu] (exp) skillfulness and clumsiness [Add to Longdo]
まぬ技[たくまぬぎこう, takumanugikou] (n) artless art [Add to Longdo]
[たくみ, takumi] (adj-na,n) skill; cleverness; (P) [Add to Longdo]
みな手段[たくみなしゅだん, takuminashudan] (n) clever trick [Add to Longdo]
みに操る[たくみにあやつる, takuminiayatsuru] (exp,v5r) to maneuver; to manoeuvre; to manipulate [Add to Longdo]
[たくむ, takumu] (v5m,vt) to devise; to plot; to plan [Add to Longdo]
を誇る[こうをほこる, kouwohokoru] (exp,v5r) to be of excellent workmanship [Add to Longdo]
[こうぎ, kougi] (n) skill; fine workmanship [Add to Longdo]
[こうげん, kougen] (n) flattery [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
They say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.あいつは口ばかりで、誠意がないね。言令色少なし仁とはよくいったもんだ。
That pianist is known for his technique.あのピアニストは技でよく知られている。
That pianist is known for his skill.あのピアニストは妙でよく知られている。
The quality of craftsmanship in this clock company is unsurpassed.この時計会社の優れた技は群を抜いている。
That quilt is really quite a piece of work with all its fine craftsmanship.そのキルトは本当によく技が凝らされていていいものですね。
The violinist's technique was excellent.そのバイオリニストの技はすばらしかった。
The violinist has excellent technique.そのバイオリン奏者は優れた技を持っている。
The machine is so delicate that it easily breaks.その機械は精に出来ているので、すぐ壊れる。
Bill is skillful in arguing and debating.ビルは論争がみだ。
Mr Brown has a magical way with children.ブラウンさんは子供の扱いに不思議なほどみだ。
I was easily taken in by his smooth talk.やつの妙な話に僕は簡単にだまされてしまった。 [M]
There has been more interest in clever words than in the real problems.現実の問題よりも、みな言葉での発言の方に関心がおかれていました。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たくみ, takumi] Geschicklichkeit, Gewandtheit [Add to Longdo]
[こうみょう, koumyou] geschickt, gewandt [Add to Longdo]
[こうせつ, kousetsu] Geschicklichkeit, Gewandtheit [Add to Longdo]
[こうしゃ, kousha] geschickt, gewandt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top